Sökning: "vesting period"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vesting period.

 1. 1. Optionsprogram : Vem tjänar på det?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Marcus Ceder; [2013]
  Nyckelord :optionsprogram; agentteori; intjänandeperiod; optioner; stock option plans; agency theory; vesting period; options;

  Sammanfattning : Optionsprogram har sedan 1990-talet blivit en allt mer tillämpad form av ekonomisk kompensation i företag. Orsaken till varför denna kompensationsform blivit allt mer populär är för att undvika intressekonflikter som kan uppstå mellan aktieägarna och VD eller övriga anställda. LÄS MER

 2. 2. OECD:s och EU-rättens inverkan på svensk beskattning av personaloptioner vid utflyttning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Lager; [2010]
  Nyckelord :dubbelbeskattning; internationell beskattning; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2009 slopades avskattningsregeln för personaloptioner till förmån för en regel anpassad till EU-praxis. Avskattningsregeln reglerade anställda som deltagit i personaloptionsprogram och som flyttat ut ur Sverige innan programmet löpt ut. LÄS MER