Sökning: "vetenskap erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden vetenskap erfarenhet.

 1. 1. BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att möta föräldrar som avstår från att vaccinera sina barn : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Caroline Look Larsson; Fredrik Dolk; [2023]
  Nyckelord :Child Health Services; Interview; Nursing staff; Vaccination Hesitancy; Qualitative Research; Barnhälsovård; Intervjuer; Kvalitativ forskning; Vaccinationstveksamhet; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccin är en av de främsta framgångarna i medicinhistorien. Vaccinmotstånd klassas som ett av de tio största hoten mot global hälsa. Motstånd förekommer i hela världen i alla sociala grupper av olika anledningar. LÄS MER

 2. 2. Experimentella behandlingar och forskning på människor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Bergius Hartman; [2022]
  Nyckelord :Health Care; Science on Humans; Experimental Treatments on Humans; Informed Consent; Sciences Without Informed Consent; Hälso- och sjukvård; forskning på människor; experimentella behandlingar på människor; informerat samtycke; forskning utan samtycke;

  Sammanfattning : Behandlingar inom hälso- och sjukvården måste överensstämma med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet (VBE) för att erbjudas patienter enligt svensk rätt. Däremot underställs inte medicinsk forskning som avser människor kravet på VBE eftersom behandlingar som ges till människor inom ramen för forskning inte har beprövats i samma utsträckning som behandlingar inom hälso- och sjukvården och anses såldes inte lika effektiv och säker. LÄS MER

 3. 3. Användande av sedering vid tandåtgärder på hund och katt på svenska veterinärkliniker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Karlsson; Madeleine Lagneteg; [2022]
  Nyckelord :extraktion; intubering; narkos; tandrengöring; riktlinjer; tandsten;

  Sammanfattning : Det har visat sig vara vanligt att tandåtgärder på hund och katt utförs under endast sedering. I dagsläget finns det begränsat med vetenskapliga studier som utvärderar tandåtgärder under sedering på hund och katt. Däremot finns det internationella och nationella riktlinjer som säger att tandåtgärder ska utföras i allmän anestesi. LÄS MER

 4. 4. Den straffrättsliga nödrättens roll i hälso- och sjukvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Hagström; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Förvaltningsrätt; Hälso- och sjukvård; Läkares befogenhet; Nödrätt; Nödhandling; Nödsituation; Försvarlighetsbedömning; Proportionalitetsbedömning; Vetenskap och beprövad erfarenhet; Ansvarsfrihetsgrunder hälso- och sjukvård; Ansvarsfrihet; Samtycke; Social adekvans; Vitalindikation; Kunskapsosäkerhet; Värdegrund; Paolo Macchiarini analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har länge varit känt att delar av läkares yrkesutövning är av sådan karaktär att den i objektiv mening uppfyller rekvisiten i vissa brottsbestämmelser. Eftersom sjukvården är en önskvärd verksamhet från samhällets sida finns det ett behov av en straffrättslig ansvarsfrihetsregel eller princip som motiverar tillåtligheten i läkares yrkesutövning. LÄS MER

 5. 5. Rätt till liv – eller en plikt att leva? En utredning av rättsliga perspektiv på dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Margolin; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; socialrätt; medicinsk rätt; EKMR; dödshjälp; läkarassisterat döende; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om dödshjälp bör tillåtas i Sverige väcker komplexa medicinska, etiska och juridiska aspekter. Uppsatsen syftar till att utreda huruvida den befintliga lagstiftningen är en möjliggörande eller återhållande faktor i förhållande till att införa dödshjälp i Sverige. LÄS MER