Sökning: "vetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet vetenskap.

 1. 1. Pompeji genom vetenskapliga och populärkulturella källor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :My Malmborg; [2019]
  Nyckelord :Pompeji; Pompeii; vetenskap; science; populärkultur; popular culture; historiemedvetande; historical consciousness; historiekultur; historical culture; fairclough;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats berör hur Pompeji är framställd i vetenskapliga och populärkulturella källor genom böcker och artiklar. Skillnaden är även något som kritiskt diskurs analyseras. Mängder av populärkulturell- och vetenskaplig information finns om Pompeji och dess invånare. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950-2000

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Nagy; [2019]
  Nyckelord :sjukhusfarmaci; sjukhusapotek; farmaci; utveckling; historia;

  Sammanfattning : Sjukhusfarmacin i Sverige genomgick en omfattande utveckling under andra halvan av 1900-talet. Följande arbete undersöker utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950–2000 och besvarar frågorna när, var, hur och varför den skedde. För detta ändamål har olika material (böcker, artiklar, intervjuer, etc. LÄS MER

 3. 3. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 4. 4. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 5. 5. I skenet av stearinljus : Religion och vetenskap i tre verk av Joseph Wright of Derby

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Fransson; [2019]
  Nyckelord :religion; science; contextual analysis; Joseph Wright of Derby; nomos; anomy.; religion; vetenskap; kontextanalys; Joseph Wright of Derby; nomos; anomi.;

  Sammanfattning : This paper presents a contextual analysis of Joseph Wright of Derby's “scientific series” which contains three paintings with science motifs. The purpose of the essay is to analyze how the contemporary context has been expressed in the paintings with regard to the relationship between religion and science. LÄS MER