Sökning: "vetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 713 uppsatser innehållade ordet vetenskap.

 1. 1. Elevers genus och lärares arbete med könsmönster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :elevers könsmönster; fritidshem; göra genus; jämställdhet; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Generationen unga idag beskrivs vara högpresterande, stressade och trygghetssökande i en orolig omvärld. Barn och unga har en hög skolstress, framför allt flickor. Pojkar presterar sämre än flickor i de flesta skolämnen. Många mår också dåligt. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapen vid vägskälet: En studie av sovjetisk vetenskapssyn vid trettiotalets början

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johannes Malmgren; [2023-09-19]
  Nyckelord :Nikolaj Bucharin; Boris Hessen; Sovjetisk vetenskap; borgerlig vetenskap; politisering; vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : At the Second International Congress of the History of Science in 1931, Soviet academics had a rare opportunity to present their view of science to an international audience. At this time, science was becoming an increasingly politicized endeavor in the Soviet Union. LÄS MER

 3. 3. Video eller våld? Teknik och innehåll i 80-talets videovåldsdebatt.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mathias Ek; [2023-06-28]
  Nyckelord :video; kulturpolitik; vetenskap; medieteknik; debatt; våld;

  Sammanfattning : Abstract: In the early 1980s video violence sparked controversy and set a clear example of how new media technology can cause debate in both the public and the political realm. In disagreement on how the technology related to the content it made available, video was depicted as both threat and possibility, raising questions about the medium’s role in society. LÄS MER

 4. 4. Analysis of setups and investment processes within university affiliated venture capitals : A descriptive multi-case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Andreas Schuler; Hannes Rannversson; [2023]
  Nyckelord :Venture Capital; University-affiliated venture capital; Investments;

  Sammanfattning : With the increasing importance of the third mission of universities, namely the commercialisation of science and research, universities have established various mechanisms such as technology transfer offices, business incubators and more. Since many investors tend not to invest in university spin-offs and start-ups due to the risk associated with their early stage, universities have established their own investment units, referred to as university-affiliated venture capital, to provide funding for university spin-offs and start-ups. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av trycksårsförebyggande arbete : En allmänlitteratur översikt över sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Lööw; Evelina Nordh; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Förebyggande arbete; Litteraturöversikt; Trycksår; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår förekommer inom vård och omsorg och betraktas som en vårdskada. Patienter upplever fysisk och psykisk smärta i samband med trycksår. Patienter uppger sig mer delaktiga i sin egen vård om relationen till sjuksköterskan fungerar. LÄS MER