Sökning: "vetenskaplig diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden vetenskaplig diskussion.

 1. 1. Hur personer med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Sörman; Nike Westerberg; [2020]
  Nyckelord :HIV; AIDS; Healthcare personnel; Professional-Patient relations; Encounter; Patient experience; HIV; AIDS; Hälso- och sjukvårdspersonal; Vårdrelation; Bemötande; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en kronisk immunsjukdom. Idag lever cirka 40 miljoner av världens invånare med HIV. Dagens effektiva behandlingsmetoder innebär att människor med HIV kan vara helt symtomfria utan risk att föra smittan vidare. LÄS MER

 2. 2. ”Men wow, vilken snygg tröja du har på dig, Oliver!” : En vetenskaplig essä om hur barn i förskolan kan bemötas utifrån könsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Genus; normkritik; vikarie; förskola;

  Sammanfattning : Min vetenskapliga essä utgår från en händelse där ett syskonpar kommer till förskolan bärandes kläder som gick utanför deras könsnorm. Med utgångspunkt från denna händelse har ett dilemma vuxit fram, om hur vi pedagoger i förskolan bemöter barn som går emot de könsnormer som råder, men också utifrån hur jag som vikarie kan agera i en sådan situation. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för motivation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Albert de Capretz; [2020]
  Nyckelord :motivation; idrott och hälsa; self determination theory; achievement goal theory;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur motivation kan utgöra underlag för lärares undervisningspraktik och att identifiera framgångsfaktorer i lärarnas arbetssätt med att motivera elever. Detta görs genom att utgå från motivationsteorier som är centrala för en lärares undervisningspraktik och därefter identifiera vilka framgångsfaktorer som går att urskilja i lärares arbete med att motivera elever. LÄS MER

 4. 4. Följsamhet till handhygien hos hälso-och sjukvårdspersonal, En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Ottosson; Christina Persson; [2020]
  Nyckelord :Följsamhet; Handhygien; Handhygientillfällen; Hälso-och sjukvårdspersonal; Observationsstudier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Följsamhet till handhygienrutiner hos hälso-och sjukvårdpersonal är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa följsamhet till handhygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 5. 5. Vetenskaplig grund i specialpedagogens arbete En studie om några specialpedagogers uppfattning om vetenskaplig grund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rana Farhat; Cecilia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Skollag; Specialpedagog; Vetenskapligt förhållningssätt; Vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att ta reda på och bidra med kunskap om hur några specialpedagoger uppfattar skolans vetenskapliga grund samt hur de i sin yrkesroll förverkligar den. Vi vill belysa vikten av att vetenskaplig grund omsätts i praktiken. LÄS MER