Sökning: "vetenskaplig diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden vetenskaplig diskussion.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av närståendes närvaro vid hjärt- och lungräddning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alma Folke; Nathalie Persson; [2021]
  Nyckelord :erfarenhet; hjärt-och lungräddning; närstående; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närståendes närvaro vid hjärt-och lungräddning har varit en vetenskaplig diskussion sedan 1980-talet. I de etiska riktlinjerna för hjärt-och lungräddning står det att närstående ska få möjlighet att närvara om det inte påverkar utförandet negativt. LÄS MER

 2. 2. Lässtrategier för läsförståelse : Reading strategies for reading comprehension

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ina Frank; Emma Åsälv; [2021]
  Nyckelord :F-3; läsförståelse; lässtrategier; metakognitiva förmågor; självreglerat lärande; strategiprogram;

  Sammanfattning : Den systematiska översikten presenterar vetenskaplig grundad kunskap om hur lässtrategier kan bidra till utvecklad läsförståelse för elever i F-3. Det är en sammanställning av vetenskapliga artiklar och studier inom utbildningsvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet till handhygien hos hälso-och sjukvårdspersonal, En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Josefine Ottosson; Christina Persson; [2020]
  Nyckelord :Följsamhet; Handhygien; Handhygientillfällen; Hälso-och sjukvårdspersonal; Observationsstudier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Följsamhet till handhygienrutiner hos hälso-och sjukvårdpersonal är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra vårdrelaterade infektioner.Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa följsamhet till handhygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 4. 4. Hur personer med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Sörman; Nike Westerberg; [2020]
  Nyckelord :HIV; AIDS; Healthcare personnel; Professional-Patient relations; Encounter; Patient experience; HIV; AIDS; Hälso- och sjukvårdspersonal; Vårdrelation; Bemötande; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en kronisk immunsjukdom. Idag lever cirka 40 miljoner av världens invånare med HIV. Dagens effektiva behandlingsmetoder innebär att människor med HIV kan vara helt symtomfria utan risk att föra smittan vidare. LÄS MER

 5. 5. Digitalized Construction Project : To Build after a Legally Binding BIM-model

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sebastian Orenäs Nissas; Nangi Rahimi; [2020]
  Nyckelord :Building Information Modeling BIM ; BIMmodel; risks; digitalization; construction document; legally binding; Byggnadsinformationsmodellering BIM ; BIM-modell; risker; digitalisering; juridisk bygghandling; juridiskt bindande;

  Sammanfattning : Digitalization has become something of a buzzword in today's society and rightly so as it brings multiple benefits and opportunities. The AEC/FM industry has constantly lagged behind other industries in terms of change and development and is often regarded as conservative. LÄS MER