Sökning: "vetenskaplig essä"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden vetenskaplig essä.

 1. 1. "Är aktiviteterna obligatoriska?" : En vetenskaplig essä om fritidspedagogens hållning till obligatoriska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marcus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Insecurity; activities; approach; professional development; contributory; affect; Osäkerhet; aktiviteter; förhållningssätt; professionsutveckling; bidragande; påverkan;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä undersöker jag osäkerhet i det pedagogiska förhållningssättet. Osäkerheten som undersökts grundar sig i hur jag som professionell ska förhålla mig till huruvida aktiviteternas som erbjuds på fritidshemmet ska utformas med en obligatorisk delaktighet eller en frivillig delaktighet. LÄS MER

 2. 2. "Jag klarar inte av såna barn" : En vetenskaplig essä om kunskap, tid och känslan av att inte räcka till när det kommer till barn med utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mia Mörsäri Karlsson; [2020]
  Nyckelord :pre-school; children in need of special support; inclusion; resources; group size.; förskola; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; resurser; gruppstorlek.;

  Sammanfattning : I den här essän har jag utgått från ett dilemma från verkligheten. Som jag uppfattar som svårt. Det handlar om barn i gråzonen med extra behov av stöd. De här barnen ser jag som en pedagogisk utmaning och de utmanar min kompetens dagligen. LÄS MER

 3. 3. "Våga göra olika" : En vetenskaplig essä om hur vi bemöter barn i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Sjöström; [2020]
  Nyckelord :preschool; consensus; conflicts; treatment; approach; intercultural; förskola; samsyn; konflikter; bemötande; förhållningssätt; interkulturellt;

  Sammanfattning : This essay is about treatment in preschool and how important it is that we dare to do different based on each child's needs. I sometimes get the feeling that we educators in preschool, have alittle too much of the idea that the working methods we use should suit all children. LÄS MER

 4. 4. Det välfungerande fritidshemmet - finns det? : En vetenskaplig essä om hur två olika skolor arbetar med sitt fritidshem och vad som krävs för att det ska fungera

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Callerström; [2020]
  Nyckelord :extended school; exercise of power; resource; mission; primary teacher in extended school; operation; cooperation; fritidshemslärare; maktutövande; resurs; uppdrag; fritidshemspedagogik; verksamhet; samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the differences between two schools in Sweden, and how they have chosen to take advantage of / work with their extended school.In this story, I describe what a period can look like at a school in Stockholm and then how it works at a school in Gothenburg. LÄS MER

 5. 5. Jaha, och här sitter ni två? : En vetenskaplig essä om individen vs. gruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nathalie Ilonen; [2020]
  Nyckelord :Individperspektiv; grupperspektiv; inkludering; exkludering; barn i behov av stöd; det kompetenta barnet; vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; fronesis och episteme;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar mitt agerande utifrån två olika dilemman. I det första dilemmat intar jag ett grupperspektiv och utesluter individen. Den andra situationen skildrar en händelse där jag som pedagog utför en aktivitet tillsammans med ett barn, där individperspektivet blir i fokus och gruppen utesluts. LÄS MER