Sökning: "vetenskaplig grund"

Visar resultat 1 - 5 av 557 uppsatser innehållade orden vetenskaplig grund.

 1. 1. Likheter och skillnader på Sveriges förlossningskliniker beträffande födsel i vatten - Evidensbedömning med GRADE av styrdokument avseende vattenförlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Elmäng; Julia Lind; Marie Karlsson; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenfödsel; barnmorskor; evidensbaserad vård; GRADE; lagar; styrdokument; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenfödsel har skett i alla tider, men under 1990-talet försvann det från klinikerna i Sverige. Befintlig forskning visar att det finns många fördelar med vattenfödsel, så som minskad risk för bristning, mindre interventioner och att det är kostnadseffektivt för landstinget. LÄS MER

 2. 2. COVID-19 patienters upplevelser i isolering på sjukhus : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Wedin; Elin Wickell; [2024]
  Nyckelord :COVID-19; Experiences; Isolation; Mental illness; COVID-19; Isolering; Psykisk ohälsa; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund COVID-19 har de senaste fyra åren spridits över världen och varit förödande för samhälle, sjukvård och individ. Viruset har för många orsakat svåra symtom och det finns idag över sex miljoner COVID-19-relaterade dödsfall. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta i mörkret : En kvalitativ litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser av nattarbete på sjukhus med avseende på egna hälsoeffekter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Andersson; Gry Ovinder; [2024]
  Nyckelord :Health; nurse; nightshift work; Hälsa; sjuksköterskor; nattskiftsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nattarbete är väsentligt för att kunna bedriva hälso- och sjukvård dygnet runt. Hälsa är ett tillstånd av fullständigt mentalt, fysiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Komplexa rörelser på vetenskaplig grund, hur ska aktuell forskning hitta rätt? : En intervjustudie med fem forskare inom ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Jacobsson; [2024]
  Nyckelord :komplexa rörelser; rörelseförmåga; fenomenografi; Ryle; Polanyi;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur forskare inom idrott och hälsa ser pårörelsebegreppet och komplexa rörelser. Forskarna har lite varierande syn på hur begreppetska förstås och användas och oavsett hur de har tolkat begreppen, så kommer nästa problem,vilket har visat sig både inom idrottsämnet och i skolan i allmänhet, nämligen att nå ut medaktuell forskning till verksamma lärare. LÄS MER

 5. 5. Den perfekta soldaten har inte ADHD : En kvalitativ studie av förhållningssättet till neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Bowander; [2024]
  Nyckelord :strukturell diskriminering; funktionsnedsättning; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : På svensk arbetsmarknad förekommer diskriminering i olika form. Studiens problemformulering grundar sig i den strukturella diskriminering av individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som uppmärksammats i media vid antagning till värnplikten. LÄS MER