Sökning: "vetenskaplig grund"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden vetenskaplig grund.

 1. 1. Multimodalitet i matematikundervisning : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erika Ingesson Bertilsson; Jimmy Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; matematik; multimodality; mathematics; multimodal; teckenvärld;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi vill med denna kunskapsöversikt ta reda på hur matematikundervisning bortom boken kan bedrivas baserad på aktuell forskning. Denna kunskapsöversikt handlar om hur forskningen kring multimodalitet i matematikundervisning ser ut. Syftet är att beskriva vad som kännetecknar forskning inom ovanstående arena. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av närståendes närvaro vid hjärt- och lungräddning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alma Folke; Nathalie Persson; [2021]
  Nyckelord :erfarenhet; hjärt-och lungräddning; närstående; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närståendes närvaro vid hjärt-och lungräddning har varit en vetenskaplig diskussion sedan 1980-talet. I de etiska riktlinjerna för hjärt-och lungräddning står det att närstående ska få möjlighet att närvara om det inte påverkar utförandet negativt. LÄS MER

 3. 3. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Sammanfattning : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares upplevelse av stress och erfarenhet av utmattningssyndrom : En studie om stress och utmattningssyndrom inom förskolläraryrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Matilda Rosvall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stress är i grund och botten hälsosamt. Stress som pågår under en längre tid däremot, kan skapa hälsofarliga stressreaktioner. Det är i samband med detta som utmattningssyndrom kan utvecklas. Utmattningssyndrom ger både fysiska och psykiska symptom, såsom minnesförlust eller näsblod. LÄS MER

 5. 5. Transspråkande som arbetsmetod : En litteraturstudie om hur transspråkande påverkar flerspråkiga elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Persson; Erika Johansson; [2021]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingual students; writing development; Transspråkande; flerspråkiga elever; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Den språkliga situationen i svensk skola har förändrats och allt fler elever är flerspråkiga med olika förstaspråk. Som lärare är det viktigt att ta del av aktuell forskning för att skapa sig en vetenskaplig grund till val av arbetssätt för att utveckla kunskaper på ett inkluderande sätt hos sina elever. LÄS MER