Sökning: "vetenskaplig rapport gymnasiet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vetenskaplig rapport gymnasiet.

 1. 1. Lärares upplevelser av undervisning om tro och vetenskap. : Religionslärares tankar om neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Niklas Ekbom; [2019]
  Nyckelord :andrafiering; Masoud Kamali; neutralitet; religion; religionsdidaktik; utbildning; vetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur religionslärare som har undervisat i kursen Religionskunskap 1 upplever undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap, en relation som innefattas av ett kunskapskrav i kursens ämnesplan.  Metoden för undersökningen är en enkätundersökning där respondenterna har besvarat frågor utifrån olika aspekter av undervisningen, och därefter givits möjlighet att utveckla sina tankar i ett skrivfält. LÄS MER

 2. 2. Flickors attityder till IT, relaterat till utbildningsval

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Terje Carlsson; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport har söker finna vad attityden till IT är hos flickor i åk 9, och huruvida en positiv attityd gör att flickor känner lägre motstånd till att söka en naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet. Relevant litteratur för problemställningen har studerats. LÄS MER