Sökning: "vetenskapliga ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden vetenskapliga ämnen.

 1. 1. Språkutveckling i SO-undervisningen ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Filipovic; Hakimi Bibaesha; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Grundskola; Samspel; Sociokulturellt; Språkutveckling; Stöttning; Transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur olika vetenskapliga texter ställer sig till hur språket utvecklas i samhällsorienterande ämnen i grundskolan ur ett andraspråksperspektiv. För att stödja vår frågeställning sökte vi efter relevant forskning i olika databaser med hjälp av våra sökord, vilket resulterade i att vi fann olika vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som vi använde oss av. LÄS MER

 2. 2. Praktiska inslag i naturvetenskapen : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Gustavsson; Jenny Graversen; [2020]
  Nyckelord :praktiska inslag; naturvetenskapsundervisning; naturvetenskap; praktisk undervisning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Naturvetenskapen är en viktig del i skolan för att ge elever den kunskap som krävs för att förstå människan och omvärlden. Ett naturvetenskapligt sätt att se på vår värld ger oss möjlighet att förklara den. Det är skolans ansvar att förmedla denna kunskap och att bibehålla elevernas lust att lära. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att främja elevers läsförståelse : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Dahlström; Jaqueline Rappell; [2020]
  Nyckelord :lässtrategi; läsförståelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning En god läsförståelseförmåga följer oss hela livet, att kunna läsa och förstå är en individuellrättighet. För att eleverna ska få möjligheten till detta behöver skolan bedriva en målinriktad undervisning. LÄS MER

 4. 4. Attityd gentemot naturvetenskap i och utanför klassrummet - en systematisk kunskapsöversikt om elevers attityd gentemot naturvetenskap och de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vendela Holmgren; Josefine Ullström; [2020]
  Nyckelord :attityd; elever; forskare; grundskola; naturorienterande ämnen; naturvetenskap;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenterar vi resultat från såväl internationell som nationell forskning från 2000-talet för att besvara hur grundskolelevers attityd gentemot naturvetenskap och gentemot skolans naturorienterande ämnen ser ut. Kartläggningen av kunskapen har skett via systematisk informationssökning i utvalda databaser genom boolesk söklogik. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande i SO-undervisning för elever i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Norstedt; [2020]
  Nyckelord :kooperativt lärande; kooperativa lärprocesser; lärmiljö; samhällsorienterade ämnen; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Jag har valt att arbeta med vad forskning säger om kooperativt lärande i SO-undervisning. Särskilt har jag intresserat mig av vilka effekter kooperativt lärande har samt om metoden går att applicera på SO-undervisning. LÄS MER