Sökning: "vetenskapliga arbeten"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden vetenskapliga arbeten.

 1. 1. Belöningssystem –En studie om individers värdesättning av belöningar inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Memed; Jacob Jebrael; [2019-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättning är en svårighet för många företag. En hög personalomsättning kostar inte bara mycket pengar men det kostar även mycket tid till att anställa nytt folk. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärning: avvikelseklassificering på sekventiell sensordata. En jämförelse och utvärdering av algoritmer för att klassificera avvikelser i en miljövänlig IoT produkt med sekventiell sensordata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Filip Heidfors; Elias Moltedo; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; Supervised learning; Classifying algorithms; Classifiers; Random Forest; Naïve bayes; Support vector machine; Sensor data; Sequential data;

  Sammanfattning : Ett företag har tagit fram en miljövänlig IoT produkt med sekventiell sensordata och vill genom maskininlärning kunna klassificera avvikelser i sensordatan. Det har genom åren utvecklats ett flertal väl fungerande algoritmer för klassificering men det finns emellertid ingen algoritm som fungerar bäst för alla olika problem. LÄS MER

 3. 3. Målsamtal : Faktorer som skapar engagemang hos medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thomas Holmberg; Kateryna Semonenko; [2019]
  Nyckelord :Engagement; Performance Appraisal; Feedback; Leader; Concrete factors; Engagemang; Målsamtal; Feedback; Ledare; Konkreta faktorer;

  Sammanfattning : Titel: Målsamtal – Faktorer som skapar engagemang hos medarbetare Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Kateryna Semonenko och Thomas Holmberg Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson Datum: 2019 - juni Syfte: Tidigare vetenskapliga arbeten indikerar att det behövs mer forskning kring målsamtal och vilka faktorer som kan skapa engagemang. Studiens syfte är att få en förståelse för vilka konkreta faktorer en ledare kan använda sig av för att påverka målsamtal och skapa engagemang hos medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Elevers läs - och skrivutveckling genom tonsatta berättelser : en kvalitativ studie utifrån svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Ivarsson; Amanda Svensson; [2018]
  Nyckelord :läs- och skrivutvecking; musik; sociokulturellt perspektiv; multimodala uttryckssätt;

  Sammanfattning : De estetiska uttrycksformerna är relativt ovanliga när det handlar om att inkludera dem i undervisningen, exempelvis musik integrerat i svenskundervisningen. Musiken används mest i skolundervisning i form av sånger för att gynna elevernas kulturarv. LÄS MER

 5. 5. “[...] när du tänker på skidor så tänker du på McDonald's.” : En receptionsanalys om idrottsintresserade ungdomars uppfattning om McDonald's CSRarbete mot idrott och hälsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jakob Johansson; Moa Andrén; [2018]
  Nyckelord :McDonald s; CSR; Hälsa; Skidlyftet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa i två utvalda reklamfilmer. Studiens vetenskapliga problem är att undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar att McDonald's som Sveriges största snabbmatskedja samtidigt arbetar med hälsofrämjande CSR-arbeten. LÄS MER