Sökning: "vetenskapliga artiklar: förstoppning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar: förstoppning.

 1. 1. Copingstrategier vid Irritable Bowel Syndrome : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Andreasson; Sanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :irritable bowel syndrome; copingstrategier; person;

  Sammanfattning : Introduktion: Irritable bowel syndrome [IBS] är den vanligaste kroniska sjukdomen som uppträder i gastrointestinal-kanalen. Sjukdomen förekommer hos 10–20% av världsbefolkningen och kan upptäckas hos både barn och vuxna. LÄS MER

 2. 2. Förekomst och erfarenhet av symtomkontroll vid förstoppning hos personer med cancersjukdom i palliativ fas : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marta Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Förstoppning; Livskvalitet; Cancer; Palliativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med livshotande sjukdom kan komma att vårdas i palliativ vård. Syftet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidande och symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av problem i multi­professionella team. LÄS MER

 3. 3. Oro hos patienter i samband med en koloskopi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katri Huikuri; [2016]
  Nyckelord :Patient; Koloskopi; Oro; Coping;

  Sammanfattning : Koloskopi, en undersökning av tjocktarmen, används som en diagnostisk metod vid indikationer som blod i avföringen, avföringsrubbningar i form av diarré eller förstoppning samt vid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom. Om polyper upptäcks i tjocktarmen under koloskopin kan de avlägsnas i samband med undersökningen. LÄS MER

 4. 4. Factors influencing interpersonal variability in plasma enterolactone concentration

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Elin Hålldin; [2016]
  Nyckelord :enterolactone; lignans; interpersonal variability; intestinal microflora; phytoestrogens; plasma;

  Sammanfattning : Lignans are biologically active diphenolic plant compounds with potential health affecting properties. Some epidemiological studies have demonstrated that a high lignan intake is associated with risk reduction of several chronic diseases such as breast, prostate and colorectal cancer as well as cardiovascular disease. LÄS MER

 5. 5. Bajset styr mitt liv! : en litteraturstudie om människor som har problem med avföringen

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna-Sara Dahlberg; Jenny Lönnkvist; [2011]
  Nyckelord :bowel movement problems; life situation; experience; constipation; faecal incontinence; irritable bowel syndrome; avföringsproblem; livssituation; upplevelse; förstoppning; avföringsinkontinens; irritabel tarm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avföringsproblemen förstoppning, avföringsinkontinens och irritabel tarm är vanliga åkommor hos människor i det västerländska samhället. Alla tre har liknande symtom och problematik. Åkommorna påverkar hela människan inte bara den fysiska kroppen. LÄS MER