Sökning: "vetenskapliga artiklar: förstoppning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar: förstoppning.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till och kunskap om smärta hos personer med demenssjukdom : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Besili; Lillemor Snygg; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Personcentrerad vård; Smärta; Smärtlindring; Teamarbete;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Personer med demenssjukdom är en växande patientgrupp som kommer att ställa höga krav på den framtida demensvården. Demens är ett tillstånd som försämrar de kognitiva funktionerna. Inom vården av personer med demenssjukdom är smärta ett vanligt och vanligtvis ett obehandlat symtom. LÄS MER

 2. 2. Copingstrategier vid Irritable Bowel Syndrome : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Andreasson; Sanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :irritable bowel syndrome; copingstrategier; person;

  Sammanfattning : Introduktion: Irritable bowel syndrome [IBS] är den vanligaste kroniska sjukdomen som uppträder i gastrointestinal-kanalen. Sjukdomen förekommer hos 10–20% av världsbefolkningen och kan upptäckas hos både barn och vuxna. LÄS MER

 3. 3. Förekomst och erfarenhet av symtomkontroll vid förstoppning hos personer med cancersjukdom i palliativ fas : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marta Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Förstoppning; Livskvalitet; Cancer; Palliativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med livshotande sjukdom kan komma att vårdas i palliativ vård. Syftet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidande och symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av problem i multi­professionella team. LÄS MER

 4. 4. Oro hos patienter i samband med en koloskopi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katri Huikuri; [2016]
  Nyckelord :Patient; Koloskopi; Oro; Coping;

  Sammanfattning : Koloskopi, en undersökning av tjocktarmen, används som en diagnostisk metod vid indikationer som blod i avföringen, avföringsrubbningar i form av diarré eller förstoppning samt vid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom. Om polyper upptäcks i tjocktarmen under koloskopin kan de avlägsnas i samband med undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Factors influencing interpersonal variability in plasma enterolactone concentration

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Elin Hålldin; [2016]
  Nyckelord :enterolactone; lignans; interpersonal variability; intestinal microflora; phytoestrogens; plasma;

  Sammanfattning : Lignans are biologically active diphenolic plant compounds with potential health affecting properties. Some epidemiological studies have demonstrated that a high lignan intake is associated with risk reduction of several chronic diseases such as breast, prostate and colorectal cancer as well as cardiovascular disease. LÄS MER