Sökning: "vetenskapliga artiklar barns utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar barns utveckling.

 1. 1. Arbetsminne och matematisk utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Felicia Nilsson; Anna Tvermoes; [2021]
  Nyckelord :arbetsminne; barns utveckling; grundskola; kognition; matematik;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har skrivits utifrån vetenskapliga artiklar som undersöker relationen mellan arbetsminnet och matematik. Forskningen har påvisat att arbetsminnet har flera olika delar med olika funktion. I insamlandet av artiklar har eftersträvats att inkludera forskning om arbetsminnets samtliga funktioner. LÄS MER

 2. 2. Att förlora en familjemedlem som barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Metsomäki; Anna Nissi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 3500 barn mister varje år en förälder i Sverige. Hur många som förlorar ett syskon per år är oklart men siffror visar att ca 400 personer under 14 år avled 2014. Att förlora en familjemedlem under barndomen öppnar upp för senare utveckling av ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i klassrummet : Faktorer som påverkar lärares val av litteratur till högläsning och hur det påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Källström; Lowisa Hult; [2021]
  Nyckelord :högläsning; skönlitteratur; språkutveckling; grundskolan; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Högläsning är idag en aktivitet som används dagligen i undervisningen i årskurs 1-3. Däremot uppmärksammade vi under vår verksamhetsförlagda utbildning att högläsning används i mån av tid eller som en avkopplingsmetod före raster. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan. Hur, vad och varför? : En litteraturstudie om flerspråkiga barns möjligheter till språkliga och kommunikativa färdigheter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Larsson; Edona Govori; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; språkutveckling; kommunikation; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur vardagsaktiviteter i svensk förskola kan gynna flerspråkiga barns framväxande av språkliga och kommunikativa färdigheter. Studien utgår från tre frågeställningar som efterfrågar hur, vad och varför pedagoger i svensk förskola arbetar med flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa färdigheter som är både verbala samt icke verbala. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter till språkutveckling genom boksamtal i flerspråkiga förskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zilha Licina; [2020-09-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bokläsning; språkutveckling; högläsning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förskolan är för många barn i Sverige det första mötet med utbildningsväsendet och har en stor påverkan på deras utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur förskola möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer samt hur språket kommer att leda till ett bättre resultat i skolans värld. LÄS MER