Sökning: "vetenskapliga artiklar csr"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar csr.

 1. 1. Ekonomiska fördelar med en grön premie : En studie av ekonomiska drivkrafter på den gröna obligationsmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniella Svensson; Beatrice Ribbefjord; [2019]
  Nyckelord :Green Bonds; Green bond premium; Greenium; sustainability; CSR; Gröna obligationer; Green bond premium; Greenium; hållbarhet; CSR;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska incitament bakom fastighetssektorns deltagande på den gröna obligationsmarknaden i Sverige. Rapporten diskuterar huruvida en grön premie eller ett Green bond premium, även kallat Greenium, existerar samt hur stort detta är. LÄS MER

 2. 2. Klädindustrins hållbara utveckling - en studie av den svenska klädindustrins hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktoria Kallin; Tamara Djordjevic; Larisa Dedic; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; CONI-modellen; klädindustrin; CSR; legitimitetsteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka på vilket sätt hållbarhetsrapporteringen har utvecklats av det förändrade lagkravet inom den svenska klädindustrin. Följaktligen undersöka på vilket sätt hållbarhetsrapporteringen kan förbättras och vilka brister som kvarstår. LÄS MER

 3. 3. Är man stor måste man vara snäll : En fallstudie i hur ICA Gruppen och MAXI-butiker samverkar i hållbarhetsarbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kerstin Cragfors; Anna Holmgren; Cajsa Johansson; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability efforts; management control system; ICA; CSR; hållbarhetsarbete; ekonomistyrning; ICA;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vad motiverar ICA Gruppen respektive MAXI-butikerna till hållbarhetsarbete och hur skiljer sig deras hållbarhetsmål åt? Hur integreras ICA Gruppens hållbarhetsarbete i de olika MAXI-butikerna? Vilka strategier kännetecknar ICA Gruppens och MAXI-butikernas hållbarhetsarbete? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva samverkan mellan ICA Gruppens och mellansveriges handlarägda MAXI-butikers hållbarhetsarbete. Metod: Denna kvalitativa uppsats med en abduktiv ansats, baseras på primärdata från fem separata intervjuer med chefer från fyra olika MAXI-butiker och en hållbarhetsansvarig på ICA:s huvudkontor. LÄS MER

 4. 4. Syns klimatsmart mat i konsumenters varukorgar? : En studie om ICA Sveriges konsumenters beteende och förhållande till klimatsmarta livsmedel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rebecka Alvarsson; Olivia Bodare; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; ICA; consumer behaviour; communication; climate smart food; Corporate Social Responsibility CSR ; ICA; Konsumentbeteende; Kommunikation; Klimatsmart mat;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka om en dagligvaruaktörs kommunikation av dess CSR-arbete med klimatfrågor har påverkat konsumenter till ett ändrat beteende gällande livsmedelsinköp. Undersökningen grundar sig i tidigare studier och vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 5. 5. Bryr sig konsumenter om CSR? - En studie om vilka samband som finns mellan företagets samhällsansvar och konsumentvärdet inom klädkonsumtion.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jenny-Maria Åström; Wendelina Haddad; Rosalia Rabi Navarro; [2016]
  Nyckelord :CSR; CSR-aktiviteter; värde; konsumentvärde;

  Sammanfattning : Abstract - Do consumers care about CSR? A study about the relation between corporate social responsibility and consumer value when purchasing clothes.Date: May 26th, 2016Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTSInstitution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen UniversityAuthors: Wendelina Haddad 910915, Rosalia Rabi Navarro 890828, Jenny-Maria Åström 870630Title: Do consumers care about CSR? A study about the relation between corporate social responsibility and consumer value when purchasing clothes. LÄS MER