Sökning: "vetenskapliga artiklar förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar förskolan.

 1. 1. Delaktighet och inflytande i förskolan : Förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Bengtsson; Marita Löfgren; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; förskola;

  Sammanfattning : Studien lyfter fram förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens med fokus på barns delaktighet och inflytande. Förskolan är en mötesplats, där demokrati skapas såväl här och nu som inför framtiden, tillsammans mellan människor. LÄS MER

 2. 2. "Är det ens någon skillnad?" : Tema och projekt i förskolan och barns inflytande över arbetssätten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Jakobsson; Jennifer Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; arbetssätt; tema; projekt; barns inflytande;

  Sammanfattning : I förskolan används olika arbetssätt som gynnar barns lärande och skapar trygga individer. Två arbetssätt som vi har erfarit under våra VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) är tema och projekt. Tema är flera aktiviteter med en röd tråd och projekt är målinriktade aktiviteter skapade utifrån barns intressen. LÄS MER

 3. 3. En systematisk litteraturstudie om hur förskolan och förskollärare främjar barn i behov av särskilt stöd till inkludering.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Edisa Röymo; Reim Sabri; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; förskolan; förskollärare; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur förskolan som verksamhet arbetar för att tillgodose inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd.  Syftet  var  också  att  behandla  vilka  strategier  som  förskollärare  väljer  att  använda  i förhållande till inkludering av barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Rörelse i förskolan : En enkätstudie om hur ofta förskollärare och barnskötare planerar rörelseaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Eriksson; Elin Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; Förskola; Förskollärare; Barnskötare; Planerad rörelseaktivitet.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ofta förskollärare och barnskötare utför planerade rörelseaktiviteter på förskolan och vad som påverkar att vissa av dessa rörelseaktiviteter inte blir av. I bakgrunden ges en översikt om hur rörelsen i förskolan ser ut, hur förskollärarens förhållningssätt till rörelse är samt rörelsens positiva effekter utifrån vetenskapliga artiklar och för ämnet relevant litteratur. LÄS MER

 5. 5. Lärarstudenters, elever i grundskolans och barn i förskolans kunskaper om biologisk mångfald.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Håkansson; Malin Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; arter; artkunskaper; kunskaper i biologisk mångfald; lärarstudenter; elever i grundskolan; barn i förskolan.;

  Sammanfattning : Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden av etiska skäl och för att människan är beroende av naturen. Bevarandet av den biologiska mångfalden är viktigt för en hållbar utveckling och därför behöver kunskaper om biologisk mångfald tillgodoses människan. LÄS MER