Sökning: "vetenskapliga artiklar globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar globalisering.

 1. 1. Erfarenhet, kunskap och attityd om kvinnligkönsstympning : En integrerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Daniella Nilsson; Cecilia Forsberg; [2019]
  Nyckelord :attityd; kunskap; kulturkompetent omvårdnad; kvinnlig könsstympning; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en tradition som har fortlevt i över tvåtusen år och är djupt rotad i kultur och religion. Varje år könsstympas omkring 3,9 miljoner flickor. Globalisering medför att dessa kvinnor kan behöva vård i länder där könsstympning inte praktiseras. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationshjälpmedel vid språkbarriärer i vården – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Grit Nestler; Maria Wigg; [2019]
  Nyckelord :Communication aids; review; person-centered care; language barriers; Kommunikationshjälpmedel; litteraturstudie; personcentrerad vård och språkbarriärer.;

  Sammanfattning : Bakgrund : God kommunikation mellan patient och vårdpersonal i en vårdsituation är en förutsättning för god omvårdnad med personcentrering. Patientberättelsen är en viktig grund för personcentrerad vård. Det finns i dag patienter inom svensk hälso- och sjukvård som inte talar eller förstår varken svenska eller engelska. LÄS MER

 3. 3. IFRS vs. US GAAP : - En komparativ studie av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Josefine Lövgren; Linn Jörtner; [2016]
  Nyckelord :Harmonization; convergence; IFRS; US GAAP; IASB; FASB; intangible assets; principle-based; rule-based; accounting standards.; Harmonisering; konvergering; IFRS; US GAAP; IASB; FASB; immateriella tillgångar; principbaserad; regelbaserad; redovisningsstandarder.;

  Sammanfattning : The growing globalization within the business world and of capital market are contributing to a need of further harmonize accounting practices. This is because the differences in the accounting rules created differences in the financial outcomes. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar svenska industriföretag för att skapa en hållbar transportlogistik?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Pregner; Philip Sande; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behovet av transportlogistik ökar i takt med samhällets globalisering, vilket leder till ökade påfrestningar av miljö och samhälle. Då dagens transportlogistik ej är hållbar i ett långt tidsperspektiv krävs stora förändringar inom detta område. Ett modeord som ofta omnämns i dessa sammanhang är hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Europas framtida konfektionsmarknad : dess förutsättningar för att återfå en stark position

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Charlotte Sjöström; Emma Ungerman; [2012]
  Nyckelord :textilindustri; europa; globalisering; konkurrensfördelar; fast fashion; slow fashion; textile industry; clothing industry; globalization; sourcing; competitive advantage; supply chain management; konfektionsindustri; asien;

  Sammanfattning : Textil- och konfektionsindustrin blir alltmer globaliserad och ställs inför hårdare krav då konsumenterna efterfrågar allt billigare varor i snabb förändring. Sedan flera decennier har europeiska konfektionsföretag flyttat sin tillverkning till länder med lägre arbetskostnader för att uppfylla kraven om låga priser som europiska tillverkare har svårt att uppfylla. LÄS MER