Sökning: "vetenskapliga artiklar inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar inflytande.

 1. 1. Neuromarketing och etik: när passerar man gränsen? : En kvalitativ studie om uppfattningar och etiska dilemman kring tillämpningen av neuromarketing och dess påverkan utifrån ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josef Mannai; Nadezda Opacic; [2020]
  Nyckelord :Neuromarketing; Marketing ethics; Consumer ethics; Consumer behavior; Neuromarknadsföring; Marknadsföringsetik; Konsumentetik; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Neuromarketing is a new field of research, a mix between neuroscience, marketing, and psychology. With the help of brain research, neuromarketing has succeeded in identifying feelings and reactions which have benefited companies and helped them to construct efficient marketing strategies. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityd till organdonation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mimmi Enheden; Gabrielle Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Attitude; Nurse; Organ donation; Potential organ donor; Willingness to donate; Attityd; Donationsvilja; Organdonation; Potentiell organdonator; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organtransplantation är en livräddande behandling vid terminal organsvikt men det råder en global brist på potentiella organdonatorer. Sjuksköterskan har en viktig roll i att öka medvetenheten om organdonation i samhället och hennes attityd till och kunskap om organdonation kan påverka människors beslut att donera. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ALS : litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Rita Hänninen; Wideheim Emelie; [2020]
  Nyckelord :ALS; erfarenhet; leva med; patient; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sverige drabbas ca 220 personer årligen av sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros, ALS.ALS är en obotlig sjukdom med ett snabbt sjukdomsförlopp. Att drabbas av en obotlig sjukdom kanpåverka hela ens livssituation. Syfte: Att beskriva patienters erfarenhet av att leva med sjukdomenAmyotrofisk lateralskleros. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers erfarenhet av delaktighet vid användande av e-hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Boström; Charlotta Thomée Begic; [2020]
  Nyckelord :Telemedicin; telehälsa; upplevelse; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala och medicinska framsteg har resulterat i en växande andel äldre i befolkningen, vilket ställer ökade krav på hälso- och sjukvården. E-hälsa har lyfts fram som ett sätt att effektivisera vården utan att göra avkall på dess kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Bara lite till - Arbetstidens inflytande på omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :André Breimark; Tove Kram; [2019-08-01]
  Nyckelord :arbetstid; patientsäkerhet; omvårdnadskvalitet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den utbredda sjuksköterskebristen i Sverige och många andra länder kräver åtgärder av arbetsgivare och arbetstagare för att fylla behovet av vårdpersonal. Ofta resulterar detta i övertidstimmar när personalen inte räcker till. LÄS MER