Sökning: "vetenskapliga artiklar inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar inflytande.

 1. 1. Bara lite till - Arbetstidens inflytande på omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :André Breimark; Tove Kram; [2019-08-01]
  Nyckelord :arbetstid; patientsäkerhet; omvårdnadskvalitet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den utbredda sjuksköterskebristen i Sverige och många andra länder kräver åtgärder av arbetsgivare och arbetstagare för att fylla behovet av vårdpersonal. Ofta resulterar detta i övertidstimmar när personalen inte räcker till. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar. : En litteraturstudie av kvalitativa studier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anton Rentzmann; Erik Richter; [2019]
  Nyckelord :akutmottagning; kvalitativ innehållsanalys; patientperspektiv; upplevelser; väntan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av alla patienter vistas numera i genomsnitt tre timmar och trettio minuter på akutmottagningarna i Sverige och väntetiderna ökar ytterligare med ca 7 minuter varje år. Detta är ett växande problem som medför ett kunskapsbehov av patientupplevelser för att kunna utföra anpassade omvårdnadsåtgärder som sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet och inflytande i förskolan : Förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Bengtsson; Marita Löfgren; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; förskola;

  Sammanfattning : Studien lyfter fram förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens med fokus på barns delaktighet och inflytande. Förskolan är en mötesplats, där demokrati skapas såväl här och nu som inför framtiden, tillsammans mellan människor. LÄS MER

 4. 4. Att vårda immigrerade patienter: En kvalitativ litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Akrem Saeed; Alaa Sousan Teimouri; [2019]
  Nyckelord :Immigrerade patienter; kulturell kompetens; språkbarriär; transkulturell omvårdnad; vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökande migrationen i världen leder till att större krav ställs på sjuksköterskor i vårdandet av immigrerade patienter. Sjuksköterskors vårdande av immigrerade patienter innebär att de kommer i kontakt med olika språk och kulturer. LÄS MER

 5. 5. Hur  variatoner i arbetstid påverkar sjusköterskors fysiska och psykiska hälsa

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Shabirah Pergande; Daniel Frisk; [2019]
  Nyckelord :Kvantitativ; sjuksköterska; hälsa; arbetsmiljö; arbetstid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom sjukvården är arbetsrelaterad stress vanligt förekommande och det finns hög sjukfrånvaro och utbrändhet hos sjuksköterskor. En betydande andel av sjuksköterskorna uppger att missnöje med arbetstider, lön, arbetsbelastning, patientsäkerhet och arbetsmiljö är orsaker till att de slutat arbeta inom hälso- och sjukvården eller funderat på att göra det. LÄS MER