Sökning: "vetenskapliga artiklar konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar konflikter.

 1. 1. Arbetsrelaterad stress och arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Andersson; Linnéa Petersson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; arbetstillfredsställelse akutomvårdnad.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Att arbeta på en akutmottagning kan vara mycket krävande. Med en ökande personalbrist och arbetsbelastning är det många sjuksköterskor som valt att säga upp sig. Arbetsbelastningen grundar sig till del i stress. Arbetsrelaterad stress påverkar inte bara sjuksköterskan utan även patienten. LÄS MER

 2. 2. Elevers talan i religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Christiaan Dirksen; Henrik Grennert; [2021]
  Nyckelord :Religious education; discourse; safe space; secularism;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa vad forskningen säger om hur elever talar om religion samt hur talet påverkar undervisningen. Vår empiri består av vetenskapliga artiklar och myndighetsdokument primärt mellan åren 2011 till 2019 med fokus på en svensk och norsk kontext. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av stress i arbetet : En litteraturöversik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Isabelle Straum; Magdalena Nyman; [2020]
  Nyckelord :Hierarchy; Nurses; Occupational stress; Work experience; Workplace environment;

  Sammanfattning : Background: Stress is a person's biological response to pressure; it may be positive or negative depending on the amount of stress. Too much stress may result in physical or psychological sickness. Nurses in Sweden have laws and constitutions to follow as well as a description of competence. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under sitt första år som legitimerad sjuksköterska : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Kristina Sjögren; Amanda Stjernström; [2020]
  Nyckelord :Adaptation; experiences; newly graduated nurses; transition; Anpassning; erfarenhet; nyutexaminerade sjuksköterskor; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket anses vara viktigt, där erfarenhet utvecklas över tid. Det finns flera förväntningar på sjuksköterskan från patienter, kollegor, anhöriga och den framtida sjuksköterskan. Arbetssituationen kan vara utmanande, med förändrade och varierande arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Konfliktens roll och påverkan i sjuksköterskans arbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Knowles; Felicia Salminen; [2020]
  Nyckelord :konflikthantering; sjuksköterskor; ledare; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Att konflikter uppstår är oundvikligt och de kan ha en avgörande effekt för framtida samarbeten mellan enskilda individer, en arbetsgrupp eller för en hel arbetsplats. När det uppstår meningsskiljaktigheter är det viktigt för sjuksköterskan att komma fram till en lösning, innan en konflikt blir större och påverkar vårdarbetet med patienterna. LÄS MER