Sökning: "vetenskapliga artiklar konflikthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar konflikthantering.

 1. 1. Konfliktens roll och påverkan i sjuksköterskans arbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Knowles; Felicia Salminen; [2020]
  Nyckelord :konflikthantering; sjuksköterskor; ledare; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Att konflikter uppstår är oundvikligt och de kan ha en avgörande effekt för framtida samarbeten mellan enskilda individer, en arbetsgrupp eller för en hel arbetsplats. När det uppstår meningsskiljaktigheter är det viktigt för sjuksköterskan att komma fram till en lösning, innan en konflikt blir större och påverkar vårdarbetet med patienterna. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Klintberg Holmqvist; Max Lidin; [2017]
  Nyckelord :Nurse; Emergency nursing; Emergency care; Work environment; Sjuksköterska; Akut omvårdnad; Akutsjukvård; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar behöver vara utformade för att kunna erbjuda en varierad patientgrupp akut vård. Arbetet på en akutmottagning karakteriseras av teamwork där sjuksköterskan förväntas kunna handla snabbt och kombinera omvårdnadsarbetet med medicinska och administrativa arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Team- och ledarskapsfaktorer som påverkar sjuksköterskors förmåga att arbeta patientsäkert – en litteraturstudie : Team level- and leadership predictors that affect nurses' in their work to achieve patient safety- a literature study

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Viklund; Theresa Falck; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor ska arbeta utifrån patientens behov för att åstadkomma en patientsäker vård. Det är teamet samt ledaren som står sjuksköterskor närmast i utövandet av hens omvårdnadsarbete. LÄS MER

 4. 4. Konflikter på jobbet - ett problem för chefer. Vårdenhetschefers hantering av interpersonella konflikter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Widin Dahlström; [2010-10-26]
  Nyckelord :Head nurse; nurse manager; first line nurse; leadership; interpersonal; conflict management; conflict strategies;

  Sammanfattning : IntroduktionInterpersonella konflikter är vanligt på arbetsplatser, vilket har en negativ påverkan på arbetsklimat och trivsel. Även patienternas omvårdnad kan beröras av konflikter i personalgruppen. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare i akutsjukvården.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Anette Asthede-Rydström; [2009]
  Nyckelord :Akutavdelning; intensivvård; kommunikation; relationer; samarbete; samspel; sjuksköterskor-läkare; tillfredsställelse; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Omvårdnad av svårt sjuka patienter kräver ett professionellt omhändertagande där sjuksköterskor och läkare har ett helhetsansvar för situationen. Möten med patienter ställer stora krav på vårdgivaren och för att kunna erbjuda patienten en optimal vård behöver sjuksköterskor och läkare en väl fungerande verksamhet. LÄS MER