Sökning: "vetenskapliga artiklar leva med kronisk sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar leva med kronisk sjukdom.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Konstantina Karagouni; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Pain; Quality of life; Women; Suffering; Endometrios; Upplevelser; Smärta; Livskvalité; Kvinnor; Lidande;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a gynecological disease for women of fertile age. Ten percent of the fertile female population is believed to have the disease. Endometriosis usually manifests itself in the form of heavy bleedings, cramps, painful periods, pain during intercourse and chronic abdominal and pelvic pain. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Cederlund; Sofie Lundcrantz; [2020]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; literature study; nursing; patient experiences; suffering.; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; lidande; litteraturstudie; omvårdnad; patientupplevelser.;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv och obotlig sjukdom som påverkar andningsfunktionen och orsakar lidande. Sjukdomen medför ett stort behov av hälso- och sjukvård och leder till stora samhällskostnader. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Thea Larsson; Matilda Sjöberg El Hallah; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Föräldrar; Kvalitativ; Känslor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar hela kroppens ämnesomsättning. Sjukdomen definieras av att kroppens immunförsvar angriper sin egen vävnad och orsakar glukosintolerans samt delvis eller total insulinbrist. LÄS MER

 5. 5. Hjälp! Hjärtat sviker mig : Patientens upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Astrid Andersson; Nathalie Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Kronisk hjärtsvikt; Livsvärld; Patientperspektiv; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen dör ca 41 miljoner människor årligen av kroniska sjukdomar. En av dessa är kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär otillräcklig blodcirkulation med försämrad perfusion. Detta leder till besvärliga symtom som i sin tur påverkar patientens livskvalitet. LÄS MER