Sökning: "vetenskapliga artiklar marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar marknadsföring.

 1. 1. Bakom bilden : En semiotisk bildanalys som analyserar hur Way Out West visuellt framställer kvinnliga och manliga artister i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Damlin; Nelly Franzén; Annie Frivold; [2020]
  Nyckelord :Representation; semiotics; social constructions; stereotypes; idealization; faceism; Representation; semiotik; sociala konstruktioner; stereotyper; idealization; faceism;

  Sammanfattning : Men and women have been represented in different ways in media for a long time. Images and visual documents are important tools for companies in marketing so that they can convey their messages in the most desirable and presentable way possible (Ekström, Ottosson & Parment 2017). LÄS MER

 2. 2. Influencers påverkan på marknadsföring : En kvalitativ studie om influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Megan Borghede Gordon; Tinfou Nadia; Julia Sahlin Lahti; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; sociala medier; image;

  Sammanfattning : Att företag använder sig av influencers i marknadsföringssyfte blir allt mer vanligt att se. Då dagens marknadsföring har blivit ett allt mer komplext arbete med både globalisering och digitalisering, måste företag nu komma på nya och intressanta sätt att marknadsföra sig på för att nå ut till sina kunder och även för att hitta nya potentiella kunder. LÄS MER

 3. 3. Neuromarketing och etik: när passerar man gränsen? : En kvalitativ studie om uppfattningar och etiska dilemman kring tillämpningen av neuromarketing och dess påverkan utifrån ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josef Mannai; Nadezda Opacic; [2020]
  Nyckelord :Neuromarketing; Marketing ethics; Consumer ethics; Consumer behavior; Neuromarknadsföring; Marknadsföringsetik; Konsumentetik; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Neuromarketing is a new field of research, a mix between neuroscience, marketing, and psychology. With the help of brain research, neuromarketing has succeeded in identifying feelings and reactions which have benefited companies and helped them to construct efficient marketing strategies. LÄS MER

 4. 4. Elevers digitala kompetens i kursen Marknadsföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Charlotte Ewerhard; [2020]
  Nyckelord :Bourdieu; digital kompetens; gymnasieskolan; marknadsföring; skolans digitalisering.;

  Sammanfattning : I Gy11 (Skolverket, 2011) under rubriken ”Gymnasieskolans uppdrag” står det att skolan ska bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Syftet med denna uppsats är att studera om det existerar en samsyn bland lärare i företagsekonomi om vad digital kompetens i kursen Marknadsföring (100 poäng) innebär. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring via sociala medier inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Arta Hajra; Irene Östlund; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur fastighetsmäklare kan marknadsföra sina objekt via sociala medier. Detta för att öka kunskapen till hur fastighetsmäklarbranschen i framtiden har möjlighet till att öka förtjänsten av sin marknadsföring via sociala medier. LÄS MER