Sökning: "vetenskapliga artiklar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar mobbning.

 1. 1. Att leva med övervikt och fetma: Barns perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Bolin; Caroline Persson; [2019-08-16]
  Nyckelord :barn; övervikt; fetma; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn betraktas som ett ständigt växande folkhälsoproblem i dagens samhälle. Tillståndet påverkar både hälsa och utveckling, vilket bidrar till ökad risk för en rad sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av mobbning och dess konsekvenser : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sadia Nasrati; [2019]
  Nyckelord :Bullying; Experiences; Nurse; Workplace; Arbetsplats; Mobbning; Sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Långa sjukskrivningar och psykisk och fysisk ohälsa beror oftast på dålig psykosocial arbetsmiljö, som mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. Mobbningen är ett globalt problem som orsakar betydande kostnader för individens hälsa, sjukhusorganisationen och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Riskfaktorer som kan bidra till psykisk ohälsa hos barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Eklund; Madeleine Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Child; Risk factors; Mental ill health; Barn; Riskfaktorer; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa hos barn har ökat stadigt de senaste 20 åren. God psykisk hälsa är en förutsättning för att barn skall kunna utvecklas optimalt. Globalt sett lider ca 10-20 % av världens barn av psykisk ohälsa.  Det finns begränsad forskning kring vilka faktorer som kan bidra till denna ökning. LÄS MER

 4. 4. När kollegorna gör dig illa : Sjuksköterskors upplevelse av att bli utsatta för kränkande särbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moloud Moeinizadeh; Susan Ngibuini; Teresia Olsson; [2016]
  Nyckelord :Kränkande särbehandling; mobbning; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Kränkade särbehandling definieras som kränkande handlingar riktade mot enskild medarbetare utan saklig grund, som bryter mot allmänna normer. Kränkande särbehandling är ett arbetsrättsligt problem vilket medför allvarliga konsekvenser för både arbetstagare och organisationer. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomars upplevelse av att leva med övervikt och fetma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofie Lindahl; Josefin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Children; adolescents; overweight; obesity; experience; Barn; ungdomar; övervikt; fetma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomsfetma är ett växande folkhälsoproblem i världen. Stigmatisering mot barn och ungdomar med övervikt och fetma är ofta förekommande i deras vardag och de får ofta psykiska konsekvenser av sin övervikt och fetma, t.ex. dålig självbild och självförtroende. LÄS MER