Sökning: "vetenskapliga artiklar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar mobbning.

 1. 1. Barns upplevelser av sin kropp vid övervikt eller fetma : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Caesar; Alexandra Svanberg; [2020]
  Nyckelord :Barns upplevelser; fetma; normer; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett hälsoproblem som ökar i samhället. Med hög kroppsvikt följer risker för fysiska och psykiska besvär. Enligt tidigare forskning är barn ofta medvetna om sin vikt, men det finns tendenser att barn med en för hög vikt förbiser det problematiska med detta. LÄS MER

 2. 2. Att leva med övervikt och fetma: Barns perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Bolin; Caroline Persson; [2019-08-16]
  Nyckelord :barn; övervikt; fetma; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn betraktas som ett ständigt växande folkhälsoproblem i dagens samhälle. Tillståndet påverkar både hälsa och utveckling, vilket bidrar till ökad risk för en rad sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. LÄS MER

 3. 3. Problematisk skolfrånvaro, skolavhopp och förebyggande arbete i grundskola och gymnasium : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Beatrice Hernandez; [2019]
  Nyckelord :Problematic school absence; school drop-out; inclusion; systematic research review; pupil’s mental health; Bronfenbrenner’s socio ecological interaction; social climate; Problematisk skolfrånvaro; skolavhopp; inkludering; systematisk forskningsöversikt; eleverna psykiska ohälsa; Bronfenbrenners socio-ekologisk interaktion; socialt klimat;

  Sammanfattning : Hög skolfrånvaro och akademiskt misslyckande, även om det är ett komplicerat problem, kan inte ses som en följd av individens brister eller oförmåga. Forskningen bekräftar att skolsystemet som bär huvudansvaret kan göra mycket för de elever som riskerar att inte uppnå utbildningsmålen, som är långt ifrån skolan och som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av mobbning och dess konsekvenser : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sadia Nasrati; [2019]
  Nyckelord :Bullying; Experiences; Nurse; Workplace; Arbetsplats; Mobbning; Sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Långa sjukskrivningar och psykisk och fysisk ohälsa beror oftast på dålig psykosocial arbetsmiljö, som mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. Mobbningen är ett globalt problem som orsakar betydande kostnader för individens hälsa, sjukhusorganisationen och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer som kan bidra till psykisk ohälsa hos barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Eklund; Madeleine Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Child; Risk factors; Mental ill health; Barn; Riskfaktorer; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa hos barn har ökat stadigt de senaste 20 åren. God psykisk hälsa är en förutsättning för att barn skall kunna utvecklas optimalt. Globalt sett lider ca 10-20 % av världens barn av psykisk ohälsa.  Det finns begränsad forskning kring vilka faktorer som kan bidra till denna ökning. LÄS MER