Sökning: "vetenskapliga artiklar om äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om äldreomsorg.

 1. 1. Djurens betydelse för den äldre människans välbefinnande : En litteraturöversikt om faktorer av välbefinnandet hos patienter inom äldreomsorgen som får djurassisterad intervention som ett komplement i vården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cassandra Ankarsköld-Flück; Nina McCoy; [2018]
  Nyckelord :Animal assisted intervention; Animal assisted therapy; Animal assisted activity; Aged; Well-being; Elderly care; Djurassisterad intervention; Djurassisterad terapi; Djurassisterad aktivitet; Äldre; Välbefinnande; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige har aldrig varit så hög som de senaste åren vilket kommer ställa höga krav på äldreomsorgen. Situationen är komplex och påverkar framförallt patienterna i den kliniska vården. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas robotar som accepteras av den äldre generationen? : En studie om robotar inom äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sofia Sidiropoulou Coster; Isabelle Donnerberg; [2017]
  Nyckelord :Human-robot interaction; Healthcare robots; Robot acceptance; Attitudes to robots; Elderly care; Människa-robot interaktion; Hälsorobotar; Robot acceptans; Attityder till robotar; Äldrevård;

  Sammanfattning : Utvecklingen av robotar inom äldreomsorg går fort framåt. Det finns ett brett utbud av robotar för olika sammanhang. År 2050 förväntas en global fördubbling av andelen äldre människor. LÄS MER

 3. 3. Fördelar och Nackdelar med Liverpool Care Pathway : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Karlsson; Robin Seyfi; [2016]
  Nyckelord :LCP; Palliativ vård; Äldreomsorg; Implementering;

  Sammanfattning : Abstract Background: There is a need of good palliative care of the growing elderly population. Liverpool Care Pathway (LCP) is a care program that was developed for palliative care in other facilities than hospice departments. There is lack of evidence on the effect of the LCP, therefore it has been phased out in many countries. LÄS MER

 4. 4. Att finna sig i en förändring : Enhetschefers upplevelser vid en omorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Stephanie Rokka; Anna Öberg; [2013]
  Nyckelord :omorganisation; kommunal sektor; motstånd; kommunikation; upplevelser; förändringsarbete; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens arbetsliv ökar förändringstakten på grund av ett alltmer internationaliserat samhälle. För att organisationer ska överleva är omorganiseringar och utvecklingsarbeten nödvändiga. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande hembesök - En litteraturstudie om äldre personers möjligheter att bo kvar hemma.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva Danieli; Anita Thanner; [2011-04-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Den äldre delen av befolkningen blir allt större. De flesta vill bo kvar hemma sålänge som möjligt, och det är även mest kostnadseffektivt ur samhällets synvinkel. Vi ville tareda på vad förebyggande hembesök kunde innebära för den äldre personens hälsa ochvälbefinnande. LÄS MER