Sökning: "vetenskapliga artiklar om diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om diabetes.

 1. 1. Vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Stojna Bozhinova; Madalena Mabiala; [2021-06-16]
  Nyckelord :Prediabetes; person; erfarenhet; levnadsvaneförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that is increasing worldwide. Prediabetes is a condition that can lead to the development of type 2 diabetes. Its prevalence has increased steadily and without action, the number of cases of prediabetes will increase further. LÄS MER

 2. 2. Vuxna patienters upplevelse av att genomföra livsstilsförändringar med fokus på fysisk aktivitet i behandling av diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Larsson; Anna-Lena Joelsson; [2021]
  Nyckelord :diabetes typ 2; fysisk aktivitet; livsstilsförändringar; patienter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och är den folksjukdom som ökar mest runt om i världen. Riskfaktorerna att utveckla sjukdomen är bland annat fysisk inaktivitet, fetma och ärftlighet. Behandlingen av sjukdomen är i första hand livsstilsförändringar med exempelvis fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av diabetes mellitus typ II ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ruqiyo Mohamed; Kübra Duman; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; patient perception and experiences; feelings; caring science; nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en folksjukdom som kan leda till tidig död, främst på grund av hjärt- och kärlsjukdom. Diabetes mellitus har två typer av sjukdomar, vilket är typ ett och två. Båda är kända med förhöjda blodsockernivåer. Diabetes mellitus typ två handlar om insulinresistens och delvis insulinbrist. LÄS MER

 4. 4. Hälsoapplikationer som hjälpmedel för egenvård vid diabetes mellitus - patienters erfarenheter : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ahmad Kutaiba Hamza; Felicia Wass; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; diabetes mellitus typ 2; mobil applikationer och egenvård.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen, den är kostnadskrävande och motsvarar 10% av alla hälsoutgifter. Sjukdomen leder till flera komplikationer och kan leda till döden om den inte behandlas. LÄS MER

 5. 5. Diabetespatienters behov av kunskap och undervisninggällande primär prevention av fotsår. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ceren Sultan Taspunar; Raniah Al-Sammak; [2021]
  Nyckelord :Diabetic foot; Qualitative study; knowledge; Nursing interventions; foot ulcer; prevention; Diabetes fot; kvalitativ studie; erfarenheter; omvårdnadsåtgärder; fotsår; kunskap; prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som ökar över hela världen. De drabbade individerna får diabetesrelaterade komplikationer som uppkommer vid sjukdomen, bland annat fotkomplikationer såsom fotsår som är vanligt förekommande. Komplikationerna leder till stort lidande för personen. LÄS MER