Sökning: "vetenskapliga artiklar om diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om diabetes.

 1. 1. Pokémon Go och fysisk aktivitet – En litteraturstudie om användbarheten av aktiva mobilspel vid folkhälsoinsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Susanna Hansson; Karolina Eriksson; [2018-06-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Pokémon Go; aktiva mobilspel; folkhälsa; Physical activity; Pokémon Go; active mobile games; public health;

  Sammanfattning : Background: Physical inactivity and sedentary behavior are increasing public health issues both in Sweden and globally and are risk factors for heart disease, diabetes, various types of cancer, and obesity. Active tv- and mobile games have been mentioned as methods to increase physical activity, the augmented reality based game Pokémon Go has been brought up in particular. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av att leva med diabetes typ 1 och dess påverkan på det dagliga livet : -     En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johanna Harju; Louise Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; diabetes typ 1; lidande; påverkan; upplevelse; vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité. Varje år dör ca 1,6 miljoner människor av diabetes och i Sverige insjuknar cirka 400 vuxna i diabetes typ 1 varje år. De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité jämfört med den allmänna befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes : Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till fysisk aktvitet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Baresso; Linda Jans; [2018]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; type 2; Nurse perspective; Physical activity; Diabetes mellitus; typ 2; Sjuksköterskors perspektiv; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en växande prevalens av typ 2-diabetes världen över riskerar fler människor i framtiden att drabbas av följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar och ögonsjukdomar. Ärftliga anlag har en betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes, men likaså levnadsvanor såsom rökning, stress och fysisk inaktivitet. LÄS MER

 4. 4. Patienter med fetma – sjuksköterskans preventiva åtgärder- en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Agneta Werling; Katre-Helena Ibrus; [2018]
  Nyckelord :preventivt; fetma; sjuksköterska; prevention; förebyggande; övervikt;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet patienter med fetma ökar i världen. Sjuksköterskan möter de här patienterna i den somatiska vården, i äldrevården och primärvården. Det preventivt arbeta med denna patientgrupp är av stor vikt då det kan förebygga följdsjukdomar som diabetes, hypertoni, hjärtkärlsjukdomar och cancer. LÄS MER

 5. 5. Vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Alnersson; Hanna Fahlgren; [2018]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Kvalitativ; Livsstil; Livsstilsförändringar; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Att leva med den kroniska sjukdomen diabetes mellitus typ 2 kan innebära att personen själv behöver utföra förändringar i sin livsstil för att behandla sin sjukdom vilket för vissa kan innebära en helt ny livsstil. Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. LÄS MER