Sökning: "vetenskapliga artiklar om diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om diabetes.

 1. 1. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Zeinab Kheirabadi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kheirabadi Z. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes.En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad (OM153B), 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Övervikt, fetma och den ökade risken att utveckla diabetes mellitus typ 2 : En litteraturstudie om hälsofrämjande omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :My Larsson; Josefine Lindvall; [2022]
  Nyckelord :Health promotion; nursing; obesity; overweight; type 2 diabetes mellitus; Diabetes mellitus typ 2; fetma; hälsofrämjande; omvårdnad; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är ett kroniskt och progressivt tillstånd. En orsak som bidrar till ökad risk för diabetes mellitus typ 2 är övervikt och fetma. Den globala prevalensen för diabetes mellitus typ 2 samt övervikt och fetma ökar för varje år. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av egenvård vid typ 2 diabetes mellitus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Helin Topal; [2022]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; Self-care; Patient experiences; Nursing care; Diabetes education; Typ 2 diabetes mellitus; egenvård; patienters upplevelser; omvårdnad; personcentrared vård; diabetesutbildningar;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes mellitus is one of the most common diseases globally and in Sweden. It is a chronic lifestyle disorder that requires self-care management. Self-care means that patients are responsible for managing their disease. Research shows that compliance with type 2 diabetes can be challenging. LÄS MER

 4. 4. Vuxna individers erfareheter av motivation till livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elise Bodin; Nina Nevalainen; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Empowerment; Lifestyle; Self-management; Egenmakt; Livsstil; Självstyrning; Typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökar globalt. Hanteringen av diabetes typ 2 innebär ett stort ansvar för individen för att inte utveckla allvarliga komplikationer. Sjuksköterskan har ett ansvar att utbilda och motivera individer med diabetes typ 2 för att förenkla utförandet av olika livsstilsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Vuxna personers upplevelser av hinder till egenvård vid Diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Selam Kassahun; [2022]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Self-care; Obstacles; Experience; Diabetes typ 2; Egenvård; Hinder; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes. Cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning hade diabetes år 2018. Diabetes typ 2 kräver omfattande livsstil förändring och egenvårdinsats. Många personer med sjukdomen ser sin livskvalité minska drastiskt med tiden. LÄS MER