Sökning: "vetenskapliga artiklar om diabetes"

Visar resultat 11 - 15 av 211 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om diabetes.

 1. 11. Förebygga diabetes typ 2 hos patienter med prediabetes - Sjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amina Awil; Kawser Hashi; [2021-10-25]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; Prediabetes; Förebyggande åtgärder; kost; livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes ökar markant och är en epidemi världen över. Dessutom ökar antalet individer med prediabetes som är förstadiet till diabetes typ 2. Syfte: Därför är vårt syfte att belysa sjuksköterskans roll för att förebygga diabetes typ 2 hos patienter med prediabetes. LÄS MER

 2. 12. Vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Stojna Bozhinova; Madalena Mabiala; [2021-06-16]
  Nyckelord :Prediabetes; person; erfarenhet; levnadsvaneförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en långvarig folkhälsosjukdom som ökar världen över. Prediabetes är ett tillstånd som kan leda till utveckling av typ 2 diabetes. Dess prevalens har ökat stadigt och utan åtgärder kommer antalet fall av prediabetes öka ytterligare. LÄS MER

 3. 13. Personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nadima Abdollahi; [2021]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Experiences; Person; Nurse; Diabetes typ 2; Upplevelser; Person; Sjuksöterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kanleda till en rad farliga komplikationer. Diabetes typ 2 är ett globalt hälsoproblem och en långtidssjukdom vilket kan medför allvarliga konsekvenser för individen samt enorma kostnader för samhället. LÄS MER

 4. 14. Vuxna patienters upplevelse av att genomföra livsstilsförändringar med fokus på fysisk aktivitet i behandling av diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Larsson; Anna-Lena Joelsson; [2021]
  Nyckelord :diabetes typ 2; fysisk aktivitet; livsstilsförändringar; patienter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och är den folksjukdom som ökar mest runt om i världen. Riskfaktorerna att utveckla sjukdomen är bland annat fysisk inaktivitet, fetma och ärftlighet. Behandlingen av sjukdomen är i första hand livsstilsförändringar med exempelvis fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 15. Upplevelsen av diabetes mellitus typ II ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ruqiyo Mohamed; Kübra Duman; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; patient perception and experiences; feelings; caring science; nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en folksjukdom som kan leda till tidig död, främst på grund av hjärt- och kärlsjukdom. Diabetes mellitus har två typer av sjukdomar, vilket är typ ett och två. Båda är kända med förhöjda blodsockernivåer. Diabetes mellitus typ två handlar om insulinresistens och delvis insulinbrist. LÄS MER