Sökning: "vetenskapliga artiklar om diabetes"

Visar resultat 21 - 25 av 211 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om diabetes.

 1. 21. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mona Adan; Farhia Abi Mohamud; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Self-care; Experiences; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en folkhälsosjukdom som finns runt om i världen. Diabetes är en sjukdom som kan bli livshotande om patienten inte får sjukvård. LÄS MER

 2. 22. Erfarenheter av egenvård hos unga vuxna med diabetes mellitus typ 1 : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Hult; Hanna Malmlöf; Sonia Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; experience; self-care; young adults; Diabetes mellitus typ 1; egenvård; erfarenheter; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 50 000 personer som lever med diabetes mellitus typ 1. Det är en kronisk komplex sjukdom som kräver livslång behandling.  Sampel med vården krävs under hela sjukdomsförloppet där en god vårdrelation blir betydande. LÄS MER

 3. 23. Patientens upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ-2 och att leva med dess komplikationer. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isak Malmlöv; Tin Tin Frisk; [2021]
  Nyckelord :Complications; diabetes mellitus type-2; nursing; patient experience; self-care.; Diabetes mellitus typ-2; egenvård; komplikationer; omvårdnad; patientens upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ-2 har en inverkan på människor världen över och antal individer med diabetes beräknas öka. Med sjukdomen ökar risken för flera komplikationer som kan sänka livskvaliteten hos patienten. LÄS MER

 4. 24. Patienters upplevelser och erfarenheter av att använda mobila diabetesapplikationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Hansson; Charlotta Liedberg; [2021]
  Nyckelord :eHealth; Mobile applications; Diabetes; Experience; Self-care; E-hälsa; Mobila applikationer; Diabetes; Upplevelse; Erfarenhet; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Utvecklingen av den digitala tekniken i samhället har bidragit till en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvård. I takt med digitaliseringen har hjälpmedel så som mobila applikationer utvecklats. Ett område där mobila applikationer har ökat är inom diabetesvården. LÄS MER

 5. 25. Unga vuxnas upplevelser av egenvård vid diabetes typ-1 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Iman Abdulwahab; Said Safa; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type-1; Self-care; Self-management; Young adult; Experience; Typ-1 diabetes; Egenvård; Självstyrning; Unga vuxna; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund  Övergången från ung till vuxen med sin uppsjö av nya upplevelser ses ofta som en utmaning av många. Att få diagnosen diabetes mellitus typ 1 innebär en ny omställning och ett stort ansvarstagande för individen. Den unge vuxnes välbefinnande och hälsa beror till stor del på deras förmåga till egenvård. LÄS MER