Sökning: "vetenskapliga artiklar om diabetes"

Visar resultat 6 - 10 av 240 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om diabetes.

 1. 6. Sockersötade drycker och bukspottkörtelcancer : Sambandet mellan intag av sockersötade drycker och risk för bukspottkörtelcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :Sugar-sweetened beverages; added sugar; risk factor; pancreas cancer; sockersötade drycker; tillsatt socker; riskfaktor; bukspottkörtelcancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sockersötade drycker är drycker till vilka sockerarter tillsatts. Dessa drycker konsumeras globalt och många gånger överskrids rekommendationerna om intag av tillsatt socker, vilket kan leda till negativa hälsoeffekter. LÄS MER

 2. 7. Hundar som stöd vid diabetes : En litteraturstudie om erfarenheter av hundar som en del av sjukdomshanteringen hos personer med diabetes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Swahn; Minna Lögsted; [2023]
  Nyckelord :Diabetes; Dogs; Nursing; Service dogs; Assistanshundar; Diabetes; Hundar; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kräver ett stort ansvarstagande och en god hälsolitteracitet från den drabbade. Idag finns många hjälpmedel för att hantera sjukdomen. LÄS MER

 3. 8. Ungdomars upplevelse av egenvård vid typ 1 diabetes : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Arcari; Louise Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Adolescents’; Experience; Literature review; Self-Management; Type 1 diabetes; Egenvård; Litteraturöversikt; Typ 1 diabetes; Ungdomar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Ungdomstiden är en utmanande period då identiteten skapas. Att leva med typ 1 diabetes (T1D) och utföra egenvård under denna period i livet kan upplevas påfrestande. Sjuksköterskan har således en betydande roll som stöd för ungdomar vid egenvård. Syfte Att beskriva ungdomars upplevelse av egenvård vid typ 1 diabetes. LÄS MER

 4. 9. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete för personer med prediabetes eller diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emmy Olsson Laursen; Teresa Grundin iWalla; [2023]
  Nyckelord :literature review; prediabetes; diabetes type 2; lifestyle change; nurse s interventions; litteraturöversikt; prediabetes; diabetes typ 2; livsstilsförändring; sjuksköterskans åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Risken att insjukna i prediabetes eller diabetes typ 2 är störst hos överviktiga med en ohälsosam livsstil. En sådan livsstil kan orsaka förhöjt plasmaglukos vilket i sin tur kan leda till diabetes typ 2 och även andra sjukdomar. LÄS MER

 5. 10. Patienters upplevelser av egenvård vid Diabetes mellitus, typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Leyla Abdullahi Artan; Fathi Abdi Nur; [2023]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; Self-care; Experiences; Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus förekommer i två huvudformer och delas in i typ 1 (DM1) och 2 (DM2). DM1 grundar sig i insulinbrist och DM2 i insulinresistens. Förekomsten av DM2 är ett folkhälsoproblem som ökar både i Sverige och globalt. För att kunna lindra sjukdomen krävs det medicinska behandlingar men även egenvård. LÄS MER