Sökning: "vetenskapliga artiklar om ekonomistyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om ekonomistyrning.

 1. 1. Kapitalstruktur : En kvantitativ studie om svenska Small Cap-bolags kapitalstruktur och dess unika risk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linn Burvall; Ebba Gustafsson; Mathilda Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Skuldsättningsgrad; Soliditet; Risk; Lönsamhet; Omsättningstillväxt; Kassalikviditet; Företagsålder;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska Small Cap-bolags kapitalstruktur ser ut år 2017. Detta jämfört med hur samma nyckeltal såg ut för bolagen under lågkonjunkturen som följde efter finanskrisen år 2008. LÄS MER

 2. 2. Lönsamhet eller vårdkvalitet? : En komparativ flerfallstudie om avvägningen mellan vårdkvalitet och lönsamhet inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Backe; Amilia Falk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Införandet av LOV (2008:962) förändrade marknaden för den svenska primärvården, som idag består av både offentliga och privata aktörer. Lönsamhet och vårdkvalitet är två centrala faktorer som vårdcentraler måste förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. En grönare investeringsbedömning : En fallstudie om Södra Skogsägarnas hållbara investeringsbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josefin Johansson; Ida Aggerstam; [2019]
  Nyckelord :Investments; sustainable investments; the investment process; investment appraisal; integrating sustainability; Investeringar; hållbara investeringar; investeringsprocessen; investeringsbedömning; integrera hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Studien har sin utgångspunkt i ett praktisk problem på Södra Skogsägarna angående en upplevd svårighet att bedöma hållbara investeringar. Att göra investeringar med hållbarhetshänsyn har blivit allt vanligare vilket kan bero på den ökade uppmärksamheten kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation och utveckling av prestationsmått i ett företag : En studie om prestationsmått i enlighet med strategi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Karl Raab-Obermayr; Daniel Halldén; [2018]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Prestationsmått; Nyckeltal; Belöningssystem; Strategi; Kommunikation; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Prestationsmätning är ett verktyg inom ekonomistyrning som används för att kontrollera och styra en verksamhet i önskvärd riktning. Prestationsmått kan vara utformade på olika sätt för att bäst passa in på den verksamhet där det ska tillämpas, dock bör de vara sprungna ur långsiktiga mål och strategier. LÄS MER

 5. 5. En studie om mindre företags användande av ekonomistyrning i mindre klädbutiker i Dalarna och Gävleborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Ida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Key figures; Instruments; Small business; Management accounting; Nyckeltal; Styrmedel; Mindre företag; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Titel: En studie om mindre företags användande av ekonomistyrning inom klädbranschen Författare: Ida Nilsson Handledare: Klas Sundberg Nivå: Ekonomi kandidatexamen, företagsekonomi Nyckelord: Nyckeltal, Styrmedel, Mindre företag, Ekonomistyrning Syfte: Syftet är att förklara varför ekonomistyrning används i mindre utsträckning i mindre företag än i större företag och ge konkreta exempel på förklaringar enligt frågeställningarna nedan. Bakgrunden till detta syftet är att de mindre företagen enligt tidigare forskningen inte använder sig av ekonomistyrning i lika stor utsträckning som större företag gör. LÄS MER