Sökning: "vetenskapliga artiklar om sår"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om sår.

 1. 1. Att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Jägrot; Philip Ohlén; [2019]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Hälsofrämjande omvårdnad; Lidande; Personupplevelser; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes orsakar ofta flera olika komplikationer däribland fotsår. Orsaken till uppkomsten är huvudsakligen neuropati och/eller perifer kärlsjukdom. Diabetesfotsår är den generellt vanligaste orsaken till att patienter med diabetes blir inlagda på sjukhus. Såren kan leda till infektioner, gangrän, amputation och även död. LÄS MER

 2. 2. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Svenska klövvårdares attityder till behandling av allvarliga klövhornsskador samt behandlingsresultat : intervjuer och statistik från inriktning på utslagsrisk vid olika behandlingsalternativklövhälsoregistret med

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Sanna Andersson; Ida Truedsson; [2017]
  Nyckelord :klövsulesår; fång; sår böld i vita linjen; klövvårdare; kloss;

  Sammanfattning : Dålig klövhälsa är ett av de vanligaste problemen inom mjölkproduktionen och klövsulesår är den klövsjukdom som kostar mest. Trots detta är den vetenskapliga dokumentationen kring vilken som är den bästa behandlingen av klövhornsskador (t.ex. klövsulesår och sår/böld i vita linjen) sparsam. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av trycksår : Patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Malin Frånlund Romberg; Ingela Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Patienters erfarenheter; Psykosociala faktorer; Smärta; Svårläkta sår; Trycksår.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår innebär onödigt lidande för patienter som drabbas. Trots att sjuksköterskor är medvetna om riskgrupper och förebyggande insatser är komplikationen relativt vanlig. Syfte: Undersöka patienters erfarenheter av trycksår. LÄS MER

 5. 5. Förberedd inför att handha trycksår? En komparativ tvärsnittsstudie om sjuksköterskestudenters skattning av sin kompetens

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Skogsberg Ottosson; Josephine Senften; [2015]
  Nyckelord :enkät; förberedelse; sjuksköterskestudenter; självskattning; trycksårsbedömning; trycksårsbehandling; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Trycksår är ett ofta förekommande sår och den näst dyraste vårdskadan inom svensk slutenvård. Den årliga kostnaden för trycksår i Sverige är mellan 2-8 miljarder svenska kronor. LÄS MER