Sökning: "vetenskapliga artiklar om sår"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om sår.

 1. 1. Tiden läker inte alla sår : En litteraturstudie om patienters upplevelser av livet efter ett livshotande trauma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Henrietta Ottosson; Ebba Sjösten; [2020]
  Nyckelord :Trauma; Eftervård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma är ett globalt folkhälsoproblem. Av de 55 miljoner människor som avled år 2013, dog 4,8 miljoner av trauma. Världens sjukvårdsresurser vid trauma är inte jämnt fördelade, likaså överlevnadschanserna efter att ha varit med om ett trauma. LÄS MER

 2. 2. Att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Jägrot; Philip Ohlén; [2019]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Hälsofrämjande omvårdnad; Lidande; Personupplevelser; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes orsakar ofta flera olika komplikationer däribland fotsår. Orsaken till uppkomsten är huvudsakligen neuropati och/eller perifer kärlsjukdom. Diabetesfotsår är den generellt vanligaste orsaken till att patienter med diabetes blir inlagda på sjukhus. Såren kan leda till infektioner, gangrän, amputation och även död. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas dressyrhästen av ridning på kandar? : Fysiska skador och psykiska belastningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Therese Nordin; [2019]
  Nyckelord :kandar; dressyr; bettrelaterade munskador; hästens välfärd; FEI;

  Sammanfattning : Double bridle is widely used in the sport dressage, and according to the FEI and the Swedish competition regulations (II) is it a requirement to use in the Grand Prix and within the championship classes. With this essay I want to investigate how riding on double bridle can affect the horse physically and mentally. LÄS MER

 4. 4. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av livskvalité hos patienter med bensår : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Gulmira Asylbekova; [2018]
  Nyckelord :Bensår; venösa sår; erfarenheter; livskvalité; patientupplevelser; sjuksköterska- patient relationer; daglig aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 100 000 svenskar beräknas lida av bensår vilka kräver långa behandlingstider och medför ekonomiska kostnader för samhället. Olika sjukdomstillstånd såsom trauma och försämrad blodcirkulation anses som riskfaktorer. Att leva med bensår kan ha negativ inverkan på människors dagliga liv. LÄS MER