Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Sjuksköterskor, föräldrar och vaccinationsskepsis Sjuksköterskors upplevelse av att möta föräldrar med vaccinationskepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Eriksson; Hedvig Ihre; [2020-06-26]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Vaccination; Osäkerhet; Vägran; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccin är en av de mest framstående och effektiva metoderna för folkhälsan iSverige och globalt. På senare tid har det blivit allt vanligare att föräldrar tvekar eller nekartill att vaccinera sina barn. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet - en litteraturstudie om socialtjänstens arbete med barns delaktighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Shilan Kheder; [2020]
  Nyckelord :Barnavård; Barnperspektiv; Delaktighet; Kommunikationsteori; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att belysa hur socialsekreterare arbetar för att göra barn mer delaktiga i beslut och processer som rör dem. Föräldraperspektivet kan i många fall prioriteras över barnperspektivet och barnet kan lätt glömmas bort. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan kan inge och bevara hopp hos föräldrar vars barn vårdas på sjukhus på grund av allvarlig sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefine Helldin Boman; Sofie König; [2019]
  Nyckelord :Child; Critical illness; Hope; Nurses; Parents; Allvarlig sjukdom; Barn; Föräldrar; Hopp; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Hopp innebär att vi fortfarande tror på en potentiell framtid. När ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom orsakar sjukdomen ofta att känslor pendlar mellan hopp och hopplöshet inför de komplikationer som uppstår under sjukdomens gång. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans arbete mot övervikt och fetma : En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan arbeta med barn och ungdomar mot övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna-Carin Jertborn; Sara Wüstenhagen; [2019]
  Nyckelord :övervikt; fetma; barn; ungdomar; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett allt mer förekommande problem, både i Sverige men även på global nivå. Då det moderna samhället möjliggör en allt mer stillasittande vardag med lätt åtkomst till både billig mat och snabbmat så växer problematiken med övervikt och fetma även hos barn och ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med överviktiga barn och deras familjer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Bank; Hanna Dahlin; [2017]
  Nyckelord :overweight; obese; attitude; nurse; child; pediatric;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna, inom folkhälsan, under 2000-talet beskrivs vara, övervikt och fetma hos barn. Sen år 1990 är ökningen alarmerande och detta främst i låg- och medelinkomstländerna. I Sverige har det främst varit en ökning av övervikt och fetma bland barn i en mer utsatt socioekonomisk bakgrund. LÄS MER