Sökning: "vetenskapliga artiklar om samtal med barn"

Visar resultat 11 - 15 av 19 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om samtal med barn.

 1. 11. Litteratursamtal i undervisningen : En studie om litteratursamtalets konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sandra Svanström; Johanna Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Boksamtal; Litteratursamtal; Litteraturundervisning; Textsamtal;

  Sammanfattning : Barn lär sig av varandra genom att interagera och kommunicera. Mening och förståelse skapas vid samtalande och lyssnande utifrån det som lästs eller skrivits. Litteratursamtal innebär samtal om skönlitterära texter, där eleverna genom arbetssättet får möjlighet att arbeta tillsammans och reflektera över det lästa. LÄS MER

 2. 12. Det var en gång... : Betydelsen av högläsning i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Klara Rundgren; Elin Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Högläsning är en handling när en vuxen läser en text högt för ett eller flera barn och är en viktig del av barns språkutveckling. Att besitta ett rikt språk är av stor vikt för att leva och verka i dagens samhälle som präglas av text och samtal. LÄS MER

 3. 13. Sjuksköterskans stödinsatser till barn med övervikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Högskolan Kristianstad; Högskolan Kristianstad/Högskolan Kristianstad

  Författare :Susanne Storm; Linda Hansson; [2013]
  Nyckelord :Sjuksköterska; övervikt; barn; stöd;

  Sammanfattning : Förekomsten av barnfetma är ett stort globalt problem i dagens samhälle. För att kunna minska problemet krävs det att vi som sjuksköterskor jobbar med stödinsatser som förebygger barnfetma.Syfte: Att belysa aspekter av stödinsatser från sjuksköterskan till överviktiga barn och deras familjer. LÄS MER

 4. 14. Postpartumsamtal som intervention efter förlossning - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Arvidsson; Liisa Borg; [2011-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumsamtal har minskat avsevärt visar studier genomförda i Sverige, trotsatt majoriteten av kvinnor önskar att samtala med den barnmorska som varit närvarande vidförlossningen. Ett viktigt mål för förlossningsvården är en positiv förlossningsupplevelse. LÄS MER

 5. 15. ATT MOTIVERA ÖVERVIKTIGA UNGDOMAR TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR : En begreppsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Madeleine Malmgren; Malin Samuelsson; [2011]
  Nyckelord :Motivate; adolescent; overweight; family; Motivera; ungdomar; övervikt; familj;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Övervikt är ett folkhälsoproblem som påverkar människors hälsa och ger även en ökad risk för kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes. Andelen överviktiga ungdomar har ökat de senaste 20 åren och övervikt i unga år är ofta ett ihållande problem som fortgår upp i vuxen ålder. LÄS MER