Sökning: "vetenskapliga artiklar om samtal med barn"

Visar resultat 16 - 19 av 19 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om samtal med barn.

 1. 16. Tanborsten Hermodsdal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Amanda Helmstad; Imrana Ismaili; [2010]
  Nyckelord :kariesprevension; barntandvård;

  Sammanfattning : En bra vårdsituation bygger på en fungerande relation mellan patient och behandlare. Grundläggande för en bra relation är att kommunikationen fungerar. Kommunikation handlar dels om det verbala uttrycket, men även om kroppsspråk. LÄS MER

 2. 17. Att vara mamma och sjuk i bröstcancer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Michaela Dellenmark Blom; [2009-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoängOmvårdnad – Eget arbete/OM2240/SPN10.... LÄS MER

 3. 18. Sjuksköterskans språk - den äldre patientens upplevelse

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Hilda Nyström; [2008-04-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Språket har en central roll i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Inomvården är språket en förutsättning för samtal, handling och samarbete. Fördomar ochstereotypa uppfattningar av människor kan bland annat manifesteras genom språket. LÄS MER

 4. 19. Vad gör en viktminskning bestående?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Kristina Hesslund; [2005-11-01]
  Nyckelord :obesity; behavior change; nursing; motivation; treatment; primary care; cognitive behaviour therapy;

  Sammanfattning : Distriktssköterska.... LÄS MER