Sökning: "vetenskapliga artiklar om samtal med barn"

Visar resultat 6 - 10 av 18 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om samtal med barn.

 1. 6. Lärares och föräldrars högläsning, tidskrävande och jobbigt eller alldeles underbart? : En systematisk litteraturstudie av lärares och föräldrars roll vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUniversitetsbiblioteket; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Andersson Madelene; Palm Malin; [2015]
  Nyckelord :Högläsning; Interaktiv högläsning; Ordförråd; Läsförståelse; Läsintresse;

  Sammanfattning : Syftet med denna konsumtionsuppsats är att undersöka vilka effekter högläsning av barnlitteratur har för barnet. Vi har studerat forskning som berör hur lärarens och föräldrarnas högläsning sker och vilken påverkan det har på barnets läsutveckling. LÄS MER

 2. 7. Sjuksköterskors upplevelser av att främja fysiskaktivitet hos barn och ungdomar med övervikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mattias Kaspersson; Linda Wahman; [2015]
  Nyckelord :Barn och ungdomar; fysisk aktivitet; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Övervikt hos barn och ungdomar är ett globalt problem i dagens samhälle. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste åtgärderna för att kunna förebygga och minska övervikt. Övervikt som drabbar barn och ungdomar kan öka risken att senare i livet drabbas av kroniska sjukdomar och ge ett minskat välbefinnande. LÄS MER

 3. 8. Upplevelser av föräldrars delaktighet när deras barn befinner sig i ett livshotande tillstånd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nicole Baldemark; Stefan Lundahl; [2015]
  Nyckelord :föräldrar; sjuksköterskor; upplevelse; barn; livshotande tillstånd; delaktighet;

  Sammanfattning : När barn drabbas av sjukdom och skador involveras föräldrarna till barnet. Det ökar komplexiteten för sjuksköterskor som tar hand om barnet. Är då barnet i ett livshotande tillstånd blir föräldrars delaktighet en aktuell fråga. LÄS MER

 4. 9. Underårig men överviktig : sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Olivia Bäck; Sofie Klintmalm; [2014]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Barnfetma; Prevention; Föräldrar; Övervikt;

  Sammanfattning : BakgrundFetma är en utbredd folksjukdom, hos såväl barn och unga som hos vuxna.Övervikt och fetma ökar riskerna för flertalet livslånga och potentiellt livshotande sjukdomar som diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER

 5. 10. Litteratursamtal i undervisningen : En studie om litteratursamtalets konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sandra Svanström; Johanna Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Boksamtal; Litteratursamtal; Litteraturundervisning; Textsamtal;

  Sammanfattning : Barn lär sig av varandra genom att interagera och kommunicera. Mening och förståelse skapas vid samtalande och lyssnande utifrån det som lästs eller skrivits. Litteratursamtal innebär samtal om skönlitterära texter, där eleverna genom arbetssättet får möjlighet att arbeta tillsammans och reflektera över det lästa. LÄS MER