Sökning: "vetenskapliga artiklar om samtal med barn"

Visar resultat 6 - 10 av 22 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om samtal med barn.

 1. 6. Barns ordförrådsutveckling : -en litteraturstudie om faktorer som påverkar barns ordförråd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Susanne Gårdman; Carina Blom; [2017]
  Nyckelord :Ordförråd; grundskolan; miljömässiga faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa faktorer som påverkar barns ordförråd. För att barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning i klassrummet är det viktigt att de har ett basordförråd som byggs ut under skoltiden. LÄS MER

 2. 7. Hur kan barnfetma förebyggas?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Norén; [2016]
  Nyckelord :prevention; obesity; overweight; children; nurse.; Förebygga; Fetma; Övervikt; Barn; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen, ungefär 20-25 % av Sveriges barn och ungdomar är överviktiga. Barn med övervikt riskerar att drabbas av sjukdomar såsom diabetes, leverpåverkan och fettrubbningar samtidigt som de riskerar att bli mobbade av andra barn. LÄS MER

 3. 8. När ett barn dör : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser av vårdpersonales stöd efter att deras barn dött

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Hedenlind; Sara Berg; [2016]
  Nyckelord :Child death; Child loss; Support for parents; Parents support; Grief and breavemeants; Parents perspective; When a child dies; Qualitative; Be a parent to a child who has died; Barns död; Förlust av ett barn; Föräldrastöd; Stöd för föräldrar; Sorg och sörjande; Föräldrars perspektiv; När ett barn dör; Kvalitativ; Att vara förälder till ett barn som dött;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora ett barn är en stor sorg som uttrycks på olika sätt hos olika individer. Sorgen drabbar inte bara familjen utan även vårdpersonal som upplever att det får svårigheter att identifiera föräldrars behov och stödja dem i deras sorgeprocess. LÄS MER

 4. 9. ATT KOMMUNICERA. Möjligheter och hinder vid palliativ vård av sjuka barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lasse Blidner; Rickard Wetter; [2015-04-14]
  Nyckelord :Palliative care; Family centrered; Experiences; Communication; Pediatric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda palliativt sjuka barn upplevdes svårt för vårdpersonalen då varje barn är unikt och har en helt egen begreppsvärld. Genom språket skapades förståelse och medmänsklig gemenskap. Information fick aldrig bli en bristvara i den palliativa vården. LÄS MER

 5. 10. Lärares och föräldrars högläsning, tidskrävande och jobbigt eller alldeles underbart? : En systematisk litteraturstudie av lärares och föräldrars roll vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUniversitetsbiblioteket; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Andersson Madelene; Palm Malin; [2015]
  Nyckelord :Högläsning; Interaktiv högläsning; Ordförråd; Läsförståelse; Läsintresse;

  Sammanfattning : Syftet med denna konsumtionsuppsats är att undersöka vilka effekter högläsning av barnlitteratur har för barnet. Vi har studerat forskning som berör hur lärarens och föräldrarnas högläsning sker och vilken påverkan det har på barnets läsutveckling. LÄS MER