Sökning: "vetenskapliga artiklar om självmord"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om självmord.

 1. 1. Jordbrukares psykiska hälsa : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annika Didriksson; [2019]
  Nyckelord :farmers; mental health; suicide; health;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom jordbruksyrket förekommer många krav och stressfaktorer. Självmordsstatistiken visar att yrket uppvisar en även globalt förhöjd risk för självmord. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Delkiewicz Karolina; Lithén Ann; [2019]
  Nyckelord :Experience; Sudden Death; Close Relatives; Nurse; Upplevelse; plötslig död; närstående; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ett plötsligt dödsfall beror ofta på sjukdom, olycka, mord eller självmord. År 2017 uppskattar man att cirka 10 360 människor miste livet tidigare än förväntat. När en människa plötsligt avlider kommer det oftast som en chock för de närstående. LÄS MER

 3. 3. Den sista utvägen : Unga vuxna med suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Thorén; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; Nursing; Psychiatric care; Suicide attempt; Suicide ideation; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk vård; Självmordsförsök; Självmordstankar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runtom i världen är det cirka 800 000 personer som begår självmord varje år. Årligen i Sverige, är det cirka 1800 personer under 19 år som någon gång har försökt ta sitt liv och en tredjedel av alla unga vuxna har haft självmordstankar. Av dessa unga vuxna lyckas 40-50 stycken ta sitt liv. LÄS MER

 4. 4. Självmordsprevention i skolan : En litteraturöversikt om skolbaserade metoder för att förebygga självmord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :självmord; skola; självmordsprevention; ungdomar; depression;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige tar 1500 människor sitt liv varje år, en tiondel av dem tillhör gruppen unga. Regeringen menar att unga bör prioriteras i arbetet mot självmord och Folkhälsomyndigheten arbetar för att motverka självmord. LÄS MER

 5. 5. Mäns frånvaro i vården – En litteraturbaserad studie om samband mellan maskulina normer och mäns vårdsökande för psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Felicia Fässberg; Lotta Lundberg; [2016-11-01]
  Nyckelord :män; maskulina normer; attityder; vårdsökande; psykisk ohälsa; självstigma; men; masculine norms; attitudes; help-seeking; mental illness; self-stigma;

  Sammanfattning : Introduction: Mental illness is a public health problem and a part of the disparities in health in Sweden. One of the most common causes of death among men in the age group 15 – 24 is suicide, which is largely a consequence of mental illness. Men seeks less health care for mental illness than women. LÄS MER