Sökning: "vetenskapliga artiklar om trötthet vid cancer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om trötthet vid cancer.

 1. 1. Fysisk aktivitet vid långvarig smärta : En litteraturöversikt om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emma Ekelund; Gulle Salih; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; fysisk aktivitet; långvarig smärta; patient; smärtlindring och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det idag 18 procent av befolkningen som lider av långvarig smärta, vilket är en vanlig orsak till sjukskrivningar. Definitionen av smärta är faktiska eller potentiella skador mot kroppens vävnad vilket leder till en obehaglig känsla som i sin tur leder till en känslomässig upplevelse. LÄS MER

 2. 2. Jag är så trött : En litteraturstudie om hur det är att leva med fatigue vid cancer och cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Peyron Khedri; Maria Leites; [2013]
  Nyckelord :Fatigue; Cancer; Cancer treatment; Quality of life; Fatigue; Cancer; Cancerbehandling; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 55 000 personer i Sverige av cancer och behandlas oftast med kombinerade behandlingar. Den vanligaste biverkningen och det mest påfrestande symtomet vid cancer är fatigue. Fatigue betyder extrem trötthet/utmattninig och är en subjektiv upplevelse. Fatigue är inte en trötthet som går över efter sömn och vila. LÄS MER

 3. 3. ”Som en urvriden disktrasa”- Patienters upplevelser av cancerrelaterad fatigue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anna Klingvall; Emma Malmberg; [2011]
  Nyckelord :cancerrelaterad fatigue; kvalitativ; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Fatigue är det vanligaste symtomet vid cancer och innebär onormal trötthet och utmattning. Symtomet påverkar människan både fysiskt, psykiskt och leder till minskad livskvalitet. I samband med cancer benämns symtomet som cancerrelaterad fatigue, CRF. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av cytostatikabehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Sanna Berglund; Linda Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Cancer; Håravfall; Påverkan; Vardagen; Påverkan på vardagen;

  Sammanfattning : Användningen av cytostatika har haft en revolutionerande effekt på behandlingen av cancer, dock ger den många och delvis allvarliga biverkningar. Biverkningarna kan t ex vara illamående, håravfall och trötthet. Upplevelsen av cytostatikabehandling kan för de flesta innebära en fysisk och psykisk påfrestning. LÄS MER