Sökning: "vetenskapliga artiklar personcentrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar personcentrerad vård.

 1. 1. Patienters upplevelse av palliativ omvårdnad i livets slut. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Felicia Persson; Emilia Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Dignity; nursing; palliative care; patient perspective; quality of life; Livskvalitet; omvårdnad; palliativ vård; patientperspektiv värdighet;

  Sammanfattning : Henriksson, E & Persson, F. Patienters upplevelser av palliativ omvårdnad i livets slut. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att vara multisjuk : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Olga Krutikova; Zahra Wahaj; [2021]
  Nyckelord :Multisjuklighet; Upplevelser; Litteraturstudie; Kvalitativ Innehållsanalys; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara multisjuk innebär att en person har flera kroniska sjukdomar samtidigt. Prevalensen av personer med multipla kroniska sjukdomar i världen ökar bland dem äldre men också bland dem som är yngre. LÄS MER

 3. 3. Hur upplevs det dagliga livet med kronisk hjärtsvikt? : En kvalitativ litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Bäckman; Thea Ryberg; [2021]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Kvalitativ; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är ett växande problem där patientens hela liv påverkas i olika dimensioner. Detta kan leda till en minskad livskvalité och ett ökat lidande. För att kunna ge patienter med hjärtsvikt en bra vård är det av stor vikt att förstå hur patienten upplever att sitt liv påverkas. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma hos vuxna

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elnaz Abdolrahimi; Joan Laban-Andersson; [2020-06-26]
  Nyckelord :hälsofrämjande arbete; övervikt; fetma; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat i Sverige och världen. Detta kan innebära ökad risk förföljdsjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, hyperlipidemi och vissa typer avcancer. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad som förebygger och minskar utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom boende på vård- och omsorgsboende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Beime; Camilla Fernandez; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Sjuksköterska; Vård- och omsorgsboende; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den äldre populationen ökar i världen samt lever längre vilket medför ökad risk för att drabbas av demenssjukdom. Nio av tio med demenssjukdom upplever någon gång under sjukdomen beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER