Sökning: "vetenskapliga artiklar svenska 3"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar svenska 3.

 1. 1. Högläsning i klassrummet : Faktorer som påverkar lärares val av litteratur till högläsning och hur det påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Källström; Lowisa Hult; [2021]
  Nyckelord :högläsning; skönlitteratur; språkutveckling; grundskolan; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Högläsning är idag en aktivitet som används dagligen i undervisningen i årskurs 1-3. Däremot uppmärksammade vi under vår verksamhetsförlagda utbildning att högläsning används i mån av tid eller som en avkopplingsmetod före raster. LÄS MER

 2. 2. Litteratur som verktyg vid språkutveckling : En litteraturstudie om språkutvecklande textarbete i svenskundervisningen för elever i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; Annelie Sonestedt; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; litteratur; årskurs F-3; texter; läsning;

  Sammanfattning : Språket är en central del i människors liv. Det är för oss alla ett verktyg för kommunikation såväl som bildning och tänkande. Skolan har i uppgift att gynna elevers språkutveckling och det kan göras på olika sätt. Lärarnas roll är att bedriva en varierad och inkluderande undervisning som gynnar och stöttar alla elevers olika behov. LÄS MER

 3. 3. När barn möter lyrik : En litteraturstudie om hur poesi kan användas språkutvecklande i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Grahn; Malin Josefsson; [2021]
  Nyckelord :poesi; språkutveckling; lyrik; årskurs F-3; lärarens roll; svenskämnet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar poesi i undervisningen för årskurs F-3. Poesi ska ingå i svenskundervisningen enligt syfte och centralt innehåll i kursplanen för svenska. LÄS MER

 4. 4. Grunden för våra demokratiska medborgare genom deliberativa samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Hellström; Jovanovska Isabella; [2021]
  Nyckelord :deliberativ demokrati; demokrati; elevinflytande; grundskola; medborgarskap; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskningen säger om hur skolor i Sverige kan arbeta med att fostra eleverna till demokratiska medborgare, detta i relation till styrdokumenten. I dag lever vi i ett demokratiskt samhälle där samhällets uppbyggnad vilar på demokratins grunder som alla svenska medborgare ska ha kunskap om. LÄS MER

 5. 5. Kan intag av mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefine Lyngfelt; Elin Karlsson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2Sahlgrenska Akademinvid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutritionSammanfattningTitel: Kan mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck?Författare: Josefine Lyngfelt och Elin KarlssonHandledare: Jenny van OdjikExaminator: Helene Bertéus ForslundLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död globalt sett ochhögt blodtryck är en betydande riskfaktor för att utvecklingen av dessa. Tidigare forskning pekarmot att en kost innehållandes bland annat mejeriprodukter kan ha en blodtryckssänkande effekt. LÄS MER