Sökning: "vetenskapliga artiklar svenska 3"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar svenska 3.

 1. 1. Undervisningsstrategier i Svenska för nyanlända elever : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Eylem Caliskan; Deniz Jahangiri; Alexandra Sörbye; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; modersmål; handledning; samarbete;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien undersöker hur lärare och andra pedagoger inom skolverksamheten kan hjälpa nyanlända elever med det svenska språket utifrån den enskilda elevens behov. Frågeställningen som ställts är: ‘’Hur kan lärare främja utvecklingen av det svenska språket för nyanlända elever inom åk F-3 i Sverige?’’. LÄS MER

 2. 2. Att samtala sig till läsförståelse : En studie om textsamtal som arbetssätt i undervisningen av läsförståelse med koppling till kunskapskraven för svenska i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Eriksson; Julia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Think-Aloud; Reciprocal Teaching; Questioning the Author; Textsamtal; läsförståelse; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Denna uppsats sammanställer forskningsresultat kring användandet av textsamtal i undervisningen och jämförs vidare med kunskapskraven för läsförståelse i grundskolans årskurs F-3. Undervisningen i läsförståelse ska syfta till att eleverna upplever läsning som meningsfullt och ska anpassas efter varje individs förmåga och behov. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i klassrummet : Faktorer som påverkar lärares val av litteratur till högläsning och hur det påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Källström; Lowisa Hult; [2021]
  Nyckelord :högläsning; skönlitteratur; språkutveckling; grundskolan; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Högläsning är idag en aktivitet som används dagligen i undervisningen i årskurs 1-3. Däremot uppmärksammade vi under vår verksamhetsförlagda utbildning att högläsning används i mån av tid eller som en avkopplingsmetod före raster. LÄS MER

 4. 4. Litteratur som verktyg vid språkutveckling : En litteraturstudie om språkutvecklande textarbete i svenskundervisningen för elever i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; Annelie Sonestedt; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; litteratur; årskurs F-3; texter; läsning;

  Sammanfattning : Språket är en central del i människors liv. Det är för oss alla ett verktyg för kommunikation såväl som bildning och tänkande. Skolan har i uppgift att gynna elevers språkutveckling och det kan göras på olika sätt. Lärarnas roll är att bedriva en varierad och inkluderande undervisning som gynnar och stöttar alla elevers olika behov. LÄS MER

 5. 5. När barn möter lyrik : En litteraturstudie om hur poesi kan användas språkutvecklande i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Grahn; Malin Josefsson; [2021]
  Nyckelord :poesi; språkutveckling; lyrik; årskurs F-3; lärarens roll; svenskämnet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar poesi i undervisningen för årskurs F-3. Poesi ska ingå i svenskundervisningen enligt syfte och centralt innehåll i kursplanen för svenska. LÄS MER