Sökning: "vetenskapliga ord"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden vetenskapliga ord.

 1. 1. Hur beskrivs sensoriska egenskaper inom deskriptiv analys? : En kvantitativ tvärsnittstudie av artiklar publicerade 1974-2019

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Linnea Apelman; [2021]
  Nyckelord :descriptive sensory analysis; sensory analysis; sensory evaluation; sensory assessment; generic descriptive analysis; sensory quality; sensory panel; non-sensory specific journals; quantitative descriptive analysis; descriptor category; sensory attribute; attribute descriptor;

  Sammanfattning : Bakgrund Deskriptiv sensorisk analys (DSA) syftar till att beskriva sensoriska egenskaper (attribut) hos livsmedelslprodukter. En bedömarpanel analyserar ett produktprov genom att identifiera, namnge och mäta intensiteten hos ett antal attribut. LÄS MER

 2. 2. Rörelseintegrerad engelskundervisning : En litteraturstudie om rörelseintegrerade arbetsformer och dess påverkan på elevers språkkunskaper i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Fredriksson; Olivia Ingvarsson; [2021]
  Nyckelord :rörelse; rörelseintegrerade arbetsformer; förkroppsligat lärande; engelskämnet; årskurs F-6;

  Sammanfattning : Elever ska i grundskolan uppleva fysisk aktivitet och rörelse under hela skoldagen. Detta ställer krav på samtliga pedagoger inom skolans verksamhet och inte endast på lärare inom idrottsämnet. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter till språkutveckling genom boksamtal i flerspråkiga förskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zilha Licina; [2020-09-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bokläsning; språkutveckling; högläsning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förskolan är för många barn i Sverige det första mötet med utbildningsväsendet och har en stor påverkan på deras utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur förskola möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer samt hur språket kommer att leda till ett bättre resultat i skolans värld. LÄS MER

 4. 4. Att vårda när det föreligger en språkbarriär

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lilly Mattsson; Sara Hansdottir; [2020]
  Nyckelord :Hjälpmedel; Kvalitativ; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språk är människans medel för att kommunicera. Genom ord kan information förmedlas verbalt men även genom kroppsspråk. På grund av människans ökade migration runt om i världen, uppstår språkbarriärer mer frekvent. Migrationen kan bero på frivillighet men även krig, som sätter människan i flykt. LÄS MER

 5. 5. Livet efter cancer : Föräldrars erfarenheter av livet efter barnets avslutade behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Rosell; Angeliqua Hirvonen; [2020]
  Nyckelord :Avslutad behandling; barncancer; erfarenhet; familjefokuserad omvårdnad; föräldrar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ordet cancer kan vara ett väldigt laddat ord för många människor, cancer hos barn är ännu mer laddat eftersom det gäller just ett barn. Då ett barn får diagnosen cancer är det inte bara barnet som drabbas, utan även familjen och stora delar av omgivningen såsom skola och kompisar. LÄS MER