Sökning: "vetenskapliga undersökningar"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden vetenskapliga undersökningar.

 1. 1. Digitala lärspel i matematikundervisningen : En litteraturstudie om digitala lärspels påverkan på elevernas motivation och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anton Olsson; Alexander Jeppsson; Ebba Kvarnström; [2023]
  Nyckelord :Digitala lärspel; motivation; engagemang; lärande; matematik; årskurs 4–6; undervisningsmetoder.;

  Sammanfattning : Digitala inslag har idag en stor roll i skolan, men inom matematik klamrar lärare sig fast vid traditionella undervisningsmetoder. Samtidigt tryter motivationen för matematik hos mellanstadieelever. För att öka motivationen inom matematik uppmanas lärare att utgå från elevernas intresse. LÄS MER

 2. 2. Vad är det som främjar läsutveckling i mellanåren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emil Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :early readers; elementary school; reading ability; reading comprehension; reading development; reading strategies; scaffolding; teaching method;

  Sammanfattning : Samhällets krav på läskunnighet och att utveckla sin läsning samt vad vi som lärare kan göra för att främja elevernas läsutveckling har intresserat mig. Våra styrdokument kräver ett aktivt arbete med att låta eleverna utveckla sin förmåga att läsa och Förenta Nationerna samlar statistik över hur olika länders läskunnighet ser ut. LÄS MER

 3. 3. Ultralågdosprotokolls tillförlitlighet vid detektion av lungnoduli : Allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Boonsri Karboo; Siri Willner; [2023]
  Nyckelord :datortomografi; lungnoduli; medicinsk bildkvalité; röntgensjuksköterska; tumördetektion; ULD-CT;

  Sammanfattning : Introduktion: Computed Tomography (CT) är en effektiv och snabb undersökningsmetod. Den visar detaljrika bilder men har en relativt hög stråldos som kan orsaka skador på grund av upprepade undersökningar, till exempel leda till lungcancer. Därför är reducering av stråldos prioriterat inom radiologin. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet i tillgänglighetsredogörelser : Att applicera universell design och klarspråksprinciper på fackspråkliga myndighetstexter som vill förstås.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecka Segelström; [2022]
  Nyckelord :tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates how recipients' understanding and perception of a technical language text is affected by the application of principles and theories connected to plain language, metatext and paratext. My theory is that increased accessibility can be created through use of the above and that we can improve legibility, readability and probably also reading value. LÄS MER

 5. 5. Informell inlärning inom ämnet engelska : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Jansson; Blerina Maliqi; [2022]
  Nyckelord :informell inlärning; engelska; extramural engelska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Engelskan har en central roll inom många domäner i dagens samhälle och som ett resultat av digitaliseringens framgång under början på 2000-talet möter vi engelskan dagligen. Digitaliseringen har även bidragit till att barn och ungdomar möter stora mängder engelska på sin fritid, bland annat genom musik, datorspel och sociala medier. LÄS MER