Sökning: "vetenskapligt problem företagsekonomi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vetenskapligt problem företagsekonomi.

  1. 1. Koll på SOX : En fallstudie av implementeringen av SAP GRC Version 10  inom delar av ABB-koncernen

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Jacob Öberg; Lars Björmsjö; [2012]
    Nyckelord :Interna kontroller; internkontroll; SAP; GRC; SOX; Sarbanes-oxley act;

    Sammanfattning : Magisteruppsats i företagsekonomi inom ramen för Civilekonomprogrammet med företagsekonomisk inriktning vid Internationella Handelshögskolan i JönköpingTitel                                   Koll på SOX – En fallstudie av implementeringen av SAP GRC Version 10 inom delar av ABB-koncernen.Författare                           Lars Björmsjö, Jacob ÖbergHandledare                      Gunnar RimmelÄmnesord                         GRC, intern kontroll, SAP, Sarbanes-Oxley ActSammanfattningBakgrund (och problem): Med de redovisningsskandalerna som skakat den finansiella världen i början av 2000-talet, har lagstiftningen stramats åt för företag för att förhindra att detta inträffar igen. LÄS MER