Sökning: "vetenskapligt tillvägagångssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vetenskapligt tillvägagångssätt.

 1. 1. Högläsning : En litteraturstudie om metoder och påverkan på elevers språkutveckling i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Sjöberg; Eleonor Licht; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; undervisning; språkutveckling; elever och lärare.;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att klargöra vad forskning belyser om lärares högläsning. Syftet innefattar även lärares arbetssätt i undervisning för att gynna elevers språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Kreditbedömnings- och kreditbeviljningsprocessen efter avskaffandet av revisionsplikten : Utifrån bank perspektiv gällande mindre bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mattias Asfar; Norman Kaspo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 november 2010 beslutade den svenska regeringen att avskaffa den obligatoriska revisionen för småföretag. Effekten av det effektiva ändringsförslaget framkallade några problematiska faktorer. LÄS MER

 3. 3. To have or not to have - Evidensbaserad undervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Rebecka Augustinsson; [2017]
  Nyckelord :Evidens; evidensbaserad undervisning; evidensinformerad undervisning; samhällskunskap; komplexitet; lärande; utvärdering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sitt fokus på evidens i klassrummet där samhällskunskap är ämnet. Evidens är ett begrepp som har blivit centralt när det diskuteras skolutveckling. Evidensbaserad undervisning innebär systematiserade metoder som är vetenskapligt prövade. LÄS MER

 4. 4. Produktionsplanering : Cyklisk produktionsplanering med linjär programmering som vetenskapligt tillvägagångssätt gällande planering inom tillverkningsindustrin

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Axel Thunander; Tommy Winberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ungdomars oro. Utmaningen att hantera ungdomars oro och ångest i skolan under 2000-talet.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Sannarum; [2015]
  Nyckelord :Förebygga; Ungdomar; Skolan; Ångest; Nyckelord: Oro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ämnet för denna studie är ungdomars oro och ångest i dagens samhälle. Utgångspunkter är rapporter som visar att andelen unga vuxna som känner oro, ängslan och ångest mer än fördubblats de senaste tolv åren. LÄS MER