Sökning: "vetenskapshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet vetenskapshistoria.

 1. 1. Differentiation of the history of ideas and delineation of the history of knowledge in Sweden 2015 - 2020

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sverker Högberg; [2020]
  Nyckelord :Boundary-work; Discipline formation; Field formation; History of ideas; History of knowledge; History of science; Intellectual history; Sweden; Idéhistoria; Kunskapshistoria; Vetenskapshistoria; Disciplinbildning; fältbildning; idéhistoria; kunskapshistoria; vetenskapshistoria; Sverige;

  Sammanfattning : This essay analyses the development of field and discipline formation in Sweden. A specific case is presented regarding the differentiation of the history of ideas, idéhistoria, and the delineation of the history of knowledge, kunskapshistoria, between 2015 and 2020. LÄS MER

 2. 2. Segregation i Region Örebro län -En studie av regionala segregationsmönster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Axner; [2019]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; grannskapseffekter; Region Örebro län; regional segregation; segregationsmönster;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den socioekonomiska boendesegregationens utifrån faktorerna Medianinkomst, Utrikes födda, Högstadieutbildning 9år samt Högskoleutbildning 3 år eller längre löst byggt på en metod av rumslig analys. Detta har gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv där mönster och samband mellan de fyra tidigare nämnda faktorerna har gjorts utifrån och mellan årtalen 2012 samt 2016. LÄS MER

 3. 3. Edward Westermarck : Forskare i vetenskapens vindskiften

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Olof Ehrenkrona; [2019]
  Nyckelord :vetenskapshistoria; Westermarck; Durkheim; sociologi; socialantropologi; darwinism; moralfilosofi; epistemic virtues;

  Sammanfattning : Edward Westermarck, finlandssvensk sociolog och filosof, studeras med Lorraine Dastons och Peter Galisons (D&G) metod för att analysera vetenskapshistoriska förändringar. Syftet är att testa ändamålsenligheten i D&G:s analysmodell för att studera metodologiska och innehållsliga förändringar. LÄS MER

 4. 4. Vetenskapens behov av avbildningar : En objektbiografisk fallstudie av Félix Thiberts moulager

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Thérèse Toudert; [2019]
  Nyckelord :History of science; Knowledge production; Object biography; University collections; Anatomical models; Vetenskapshistoria; kunskapsproduktion; objektbiografi; universitetssamlingar; anatomiska modeller;

  Sammanfattning : This thesis investigates a part of the material culture of higher education through an object biographical case study of Félix Thibert’s moulages. The object biography operates with a diachronic perspective that offers an object-centered historiography of university collections, revealing that the need for collecting and imaging in science consistently remains, even though the role and significance of pathological moulages in research and education have changed over time. LÄS MER

 5. 5. von Abstraktionen beherrscht: Abstrakt arbete och abstraktionens arbete i Marx ekonomikritik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Henrik Jung; [2017-09-12]
  Nyckelord :Marx; realabstraktion; arbete; värde; kritik; vetenskapshistoria; Hegel; Ricardo;

  Sammanfattning : In his Grundrisse manuscripts from 1857, Karl Marx (1818–1883) writes that individuals in the bourgeois society are ”von Abstraktionen beherrscht” – ruled by abstractions. In Das Kapital from 1867 Marx writes that for the analysis of economic forms our only available tool is ”Abstraktionskraft” – the force of abstraction. LÄS MER