Sökning: "vetenskapsman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet vetenskapsman.

 1. 1. Detektiv jaget : En studie om detektivens identitet i svensk kriminallitteratur

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Albhin Ytterell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka detektivkaraktärerna Artur Lind i Ingen kan hejda döden och Julia Gabrielsson i UltiMatum utifrån Scott McCrackens beskrivning av de klassiska detektivegenskaperna. Studien avser också undersöka eventuella skillnader i verkens gestaltning av detektiven som kan tyda på genrens utveckling från Trenters tid till vår egen samtid. LÄS MER

 2. 2. Doktor Moreau och jakten på den etiska figuren : Från misslyckat människoskapande till respektfulla relationer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sophie Helsing; [2015]
  Nyckelord :ethics; animal studies; H. G. Wells; The Island of Doctor Moreau; Donna Haraway; Jacques Derrida; companion species; entanglement; limitrophy; Karen Barad; diffraction; etik; djurstudier; H. G. Wells; Doktor Moreaus ö; Donna Haraway; Jacques Derrida; sällskapsarter; entanglement; Charles Darwin; limitrophy; Karen Barad; diffraktion;

  Sammanfattning :  “Doctor Moreau and The Hunt for The Ethical Figure. From unsuccessful man-making to respectful relations with Jacques Derrida, Donna Haraway and H. G. Wells”In H. LÄS MER

 3. 3. En studie i visuell kommunikation : applicerad på Linnés Orangeriträdgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefina Erlandsson; [2013]
  Nyckelord :Information; budskap ; format; koncept; layout; form; skyltar;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som behandlar begreppet Visuell Kommunikation. Ämnet har begränsats genom att denna uppsats främst ta upp kommunikationsformen ur en landskapsarkitekts perspektiv. Examensarbetet är uppdelat i två delar; Del I är en litteraturstudie; Del II är en applikation. LÄS MER

 4. 4. Den stora kritiska gruppens tystnad innanför skolans väggar

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med den här uppsatsen på c-nivå är att se hur begrepp som konspirationsteorier, alternativasynsätt/berättelser och källkritik hanteras i relation till skolan, etablerade medier och en växande kritiskopinion mot officiella förklaringar. De frågeställningar som har använts är, ”Hur påverkas skolan avden mediala framställningen av ifrågasättandet av officiella utredningar, exempelvis terrorattentatetmot World Trade Center 11:e september, 001?”, samt ”Hur påverkar det nya medieklimatet medinternets utveckling, lärarens hantering av begrepp som exempelvis källkritik, konspirationsteori,alternativa berättelser?” Ämnet är avgränsat inom ramen för terrorattentaten i USA elfte september001. LÄS MER

 5. 5. Elias Fries : Botaniker och troende vetenskapsman

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Lars-Olof Ödlund; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER