Sökning: "vetenskapsteoretiska aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden vetenskapsteoretiska aspekter.

 1. 1. Att synliggöra sin kompetens i förskolans kontext : en intervjustudie om förskollärares handlingsutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Zara Lindblom; Karolina Bergman; [2019]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; normer; strukturer; kvinnokontext; förskollärare; diskurs; makt; positionering;

  Sammanfattning : I föreliggande studie behandlas vilka dolda normer och strukturer som genomsyrar förskolans kontext och hur dessa påverkar förskollärares professionsanspråk. Syftet är att ur ett kritiskt perspektiv belysa hur diskurser som präglar en kvinnodominerad verksamhet inverkar på förskollärares handlingsutrymme när det gäller att hävda sin kompetens och på så vis bidra till att yrkets status höjs. LÄS MER

 2. 2. HUND I SKOLAN UR ETT ELEVHÄLSOPERSPEKTIV: En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Björndell; Maja Odobasic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet / SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht/2018Handledare:Sofie GustafssonExaminator:Göran SöderlundRapport nr:HT18-2910-286-SPP610Nyckelord:anknytningsteori, human-animal interaction, motivation, elevhälsa, oxytocin, hund, animal assisted activity, animal assisted intervention, specialpedagogik, särskilt stödSyfte:Det övergripande syftet med vårt arbete var att skapa en forskningsöversikt över aktuell och internationellt publicerad forskning kring hund i skolan. Förhoppningen var att få svar på om det i aktuell forskning fanns tillräckligt med belägg som stödjer ett arbetssätt där hund involveras i skolan. LÄS MER

 3. 3. Du kan ljud, men vad kan du mer? : En kvalitativ intervjustudie om musikproducenters och studioteknikers olika roller i inspelningssamanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Rasmus Bolin Andersson; [2017]
  Nyckelord :hermeneutics; music education; music producer; music production; music teacher; sound engineer; hermeneutik; ljudtekniker; musikpedagogik; musikproducent; musikproduktion; musiklärare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur musikproducenter och studiotekniker upplever sina olika roller i studioinspelningssammanhang. Detta utförs genom att studera studioteknikers och musikpro- ducenters skildringar av sig själva samt av vilka färdigheter som ingår i dessa olika roller. LÄS MER

 4. 4. Att veta vad som gjorts - En kunskaps- och vetenskapsteoretisk analys av straffrättslig bevisteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Karlström; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kunskapsteori; epistemology; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta examensarbete åtar jag mig uppgiften att analysera bevisteori gällande svensk straffprocessrätt utifrån ett kunskaps- och vetenskapsteoretiskt perspektiv. Härvid försöker jag först besvara frågan om vilka idéer eller föreställningar om kunskap som kommer till uttryck i bevisteorin. LÄS MER

 5. 5. Specialundervisning som hjälp för att uppnå målen? : Upplevelser hos elever och lärares syn på specialundervisning i grundskolans slutskede

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Björn Alm; [2006]
  Nyckelord :mål uppfyllelse ; särskiljande; etnicitet; genus; social klass; teoretisk praktisk; erfarenhet och kompetens.;

  Sammanfattning : Björn AlmSpecialundervisning som hjälp för att uppnå målenRemedial teaching as a help reaching the goalsAbstractSyftet med undersökningen var att beskriva några elevers upplevelser och syn på specialundervisning och den hjälp de får för att uppnå kunskapsmål och värdegrundsmål; dels att sätta elevernas upplevelser i förhållande till ett par specialpedagogers erfarenhet/syn på undervisning i mindre grupp. Andra intressanta aspekter var att ha styrdokumenten/genus/etnicitet i åtanke som eventuella påverkande-faktorer. LÄS MER