Sökning: "veteraner"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet veteraner.

 1. 1. Krigets osynliga skador : En litteraturöversikt om att leva med PTSD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :John Björnfot; Mathias Bergmark; [2022]
  Nyckelord :PTSD; upplevelser; krig; veteraner; flyktingar; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Post-traumatic stress disorder (PTSD) kan uppkomma efter att en person upplevt en traumatisk händelse. Det kan vara i fysisk form som våld eller trafikolycka, eller i emotionell form till exempel genom att bevittna trauma eller utsättas för psykiskt våld. LÄS MER

 2. 2. Skönhetsfiltrens veteraner : En förstudie om unga kvinnors syn på skönhetsfilter och dess effekter i samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olivia Ramviken; [2021]
  Nyckelord :skönhetsfilter; AR; social jämförelse; impression management;

  Sammanfattning : En utforskande och kvalitativ förstudie kring användningen av skönhetsfilter på Instagram för att förstå unga kvinnors åsikter och tankar kring ämnet. Baserat på Leon Festingers teorier kring social jämförelse, Erving Goffmans impression management och Roger Caillois mimicry så försöker vi förstå vad skönhetsfilter gör med oss och varför vi använder det, tillsammans med användningen av augmented reality och skapandet av ett eget skönhetsfilter. LÄS MER

 3. 3. Veteranpolitik : En komparativ fallstudie om veteraners socialrättsliga och politiska ställning i Sverige och USA

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nicole Stula; [2020]
  Nyckelord :Veterans; USA; Sweden; Social policy; Welfare policy; Veteran policy; International military service; Welfare state; Comparative case study; Social and economical benefits; Veteraner; USA; Sverige; Socialpolitik; Välfärdspolitik; Veteranpolitik; Internationell militär insats; Välfärdsstat; Komparativ fallstudie; Sociala och ekonomiska förmåner;

  Sammanfattning : By using a comparative case study, this study examines Swedish and American veterans' conditions after completed overseas deployment. This by comparing veterans' legal and political status and identifying the social and economic benefits specifically aimed at veterans. LÄS MER

 4. 4. Pilotstudie om stödfunktioner och deras koppling till PTSD, för svenska militära utlandsveteraner. En kvantitativ studie om effekterna av stöd och stödfunktioner.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Swedish military veterans; Swedish Military Forces; Post traumatic stress syndrome; PTSD; mental illness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utländska studier på militära veteraner visar på att psykiska sjukdomar, såsom Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) till följd av missionen förekommer. Samtidigt som studier på svenska militära utlandsveteraner uppvisat en lägre frekvens av PTSD. LÄS MER

 5. 5. VET DU VEM EN SVENSK UTLANDSVETERAN ÄR? - ”En studie av unga svenskars bild av veteraner från internationella konflikter”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samuel Jubell; [2018-09-14]
  Nyckelord :veteran; veteransoldat; utlandsveteran; unga; insats; internationell; Försvarsmakten; media; kommunikation; mkv; semiotik; ptsd; bilden; soldat; användarteorin; uses and gratifications; ;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur bilden av svenska veteraner ser ut hos unga i Sverige och vad det är som bidragit till att det är så den ser ut. Teori: Semiotik, uses and gratifications Metod: Intervjuer genomförda på ungdomar 18-19 år gamla via telefon och i person. Material: 12 genomförda intervjuer. LÄS MER