Sökning: "vfu Reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vfu Reflektion.

 1. 1. Sjuksköterskors förutsättningar att handleda sjuksköterskestudenter vid verksamhetsförlagd utbildning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Vad-Schutt; [2019]
  Nyckelord :Förutsättningar; handledare; handledning; sjuksköterskeutbildning; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Sjuksköterskor som handleder sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning har olika förutsättningar att ge god handledning utifrån tillgång till information, stöd och resurser. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva de förutsättningar sjuksköterskor upplevde sig ha vid handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. LÄS MER

 2. 2. Röntgensjuksköterskestudenters uppfattningar av lärandemiljön på röntgen – en fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Robertson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenografi; Handledning; Lärandemiljö; Röntgen; Student; Uppfattningar; VFU;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den verksamhetsförlagda utbildningen är en stor och viktig del i studenternas utbildning för att förbereda dem för framtida yrke. På en röntgenavdelning är lärandemiljön högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas under en kortare tid. LÄS MER

 3. 3. "Jag tyckte i alla fall att eleverna var duktiga" : Teoribildning i lärarstudenters didaktiska reflektioner i ämnet svenska

  Magister-uppsats,

  Författare :Annelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Theory-practice gap; education; subject-specific teaching methodology; pedagogical reflection; teacher training; theories of learning; subject knowledge; the subject of Swedish; practical placements; education students.; Teori-praktikproblemet; didaktik; ämnesdidaktik; skoldidaktisk reflektion; lärarutbildning; teorier för lärande; ämneskunskap; svenskämnet; verksamhetsförlagd utbildning vfu ; lärarstudenter.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här är en kvalitativ studie i syfte att undersöka hur vetenskapliga teorier synliggörs i lärarstudenters reflektioner över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. Materialet är insamlat i samband med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning och består av intervjuer, observationer av undervisning och texter i form av pedagogiska planeringar. LÄS MER

 4. 4. "Jag tyckte i alla fall att eleverna var duktiga" : Teoribildning i lärarstudenters didaktiska reflektioner i ämnet svenska

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Annelie K. *Johansson; [2019]
  Nyckelord :Theory-practice gap; education; subject-specific teaching methodology; pedagogical reflection; teacher training; theories of learning; subject knowledge; the subject of Swedish; practical placements; education students.; Teori-praktikproblemet; didaktik; ämnesdidaktik; skoldidaktisk reflektion; lärarutbildning; teorier för lärande; ämneskunskap; svenskämnet; verksamhetsförlagd utbildning vfu ; lärarstudenter.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här är en kvalitativ studie i syfte att undersöka hur vetenskapliga teorier synliggörs i lärarstudenters reflektioner över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. Materialet är insamlat i samband med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning och består av intervjuer, observationer av undervisning och texter i form av pedagogiska planeringar. LÄS MER

 5. 5. Ämnesövergripande arbete : sett ur elprogrammets perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Jörgen Persson; [2018]
  Nyckelord :ämnesövergripande arbete; elprogrammet;

  Sammanfattning : Rubriken på detta arbete är Ämnesövergripande arbete, möjligheter och begränsningar, sett ur Elprogrammets perspektiv. Arbetet grundar sig på två gymnasieskolors olika inriktningar, struktur och arbetssätt. Gymnasieskola Y/S har både studieförberedande och yrkesprogram medan gymnasieskola Y enbart har yrkesprogram. LÄS MER