Sökning: "vfu Reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden vfu Reflektion.

 1. 1. Röntgensjuksköterskestudenters uppfattningar av lärandemiljön på röntgen – en fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Robertson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenografi; Handledning; Lärandemiljö; Röntgen; Student; Uppfattningar; VFU;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den verksamhetsförlagda utbildningen är en stor och viktig del i studenternas utbildning för att förbereda dem för framtida yrke. På en röntgenavdelning är lärandemiljön högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas under en kortare tid. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors förutsättningar att handleda sjuksköterskestudenter vid verksamhetsförlagd utbildning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Vad-Schutt; [2019]
  Nyckelord :Förutsättningar; handledare; handledning; sjuksköterskeutbildning; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Sjuksköterskor som handleder sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning har olika förutsättningar att ge god handledning utifrån tillgång till information, stöd och resurser. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva de förutsättningar sjuksköterskor upplevde sig ha vid handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. LÄS MER

 3. 3. "Jag tyckte i alla fall att eleverna var duktiga" : Teoribildning i lärarstudenters didaktiska reflektioner i ämnet svenska

  Magister-uppsats,

  Författare :Annelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Theory-practice gap; education; subject-specific teaching methodology; pedagogical reflection; teacher training; theories of learning; subject knowledge; the subject of Swedish; practical placements; education students.; Teori-praktikproblemet; didaktik; ämnesdidaktik; skoldidaktisk reflektion; lärarutbildning; teorier för lärande; ämneskunskap; svenskämnet; verksamhetsförlagd utbildning vfu ; lärarstudenter.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här är en kvalitativ studie i syfte att undersöka hur vetenskapliga teorier synliggörs i lärarstudenters reflektioner över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. Materialet är insamlat i samband med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning och består av intervjuer, observationer av undervisning och texter i form av pedagogiska planeringar. LÄS MER

 4. 4. "Jag tyckte i alla fall att eleverna var duktiga" : Teoribildning i lärarstudenters didaktiska reflektioner i ämnet svenska

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Annelie K. *Johansson; [2019]
  Nyckelord :Theory-practice gap; education; subject-specific teaching methodology; pedagogical reflection; teacher training; theories of learning; subject knowledge; the subject of Swedish; practical placements; education students.; Teori-praktikproblemet; didaktik; ämnesdidaktik; skoldidaktisk reflektion; lärarutbildning; teorier för lärande; ämneskunskap; svenskämnet; verksamhetsförlagd utbildning vfu ; lärarstudenter.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här är en kvalitativ studie i syfte att undersöka hur vetenskapliga teorier synliggörs i lärarstudenters reflektioner över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. Materialet är insamlat i samband med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning och består av intervjuer, observationer av undervisning och texter i form av pedagogiska planeringar. LÄS MER

 5. 5. Ämnesövergripande arbete : sett ur elprogrammets perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Jörgen Persson; [2018]
  Nyckelord :ämnesövergripande arbete; elprogrammet;

  Sammanfattning : Rubriken på detta arbete är Ämnesövergripande arbete, möjligheter och begränsningar, sett ur Elprogrammets perspektiv. Arbetet grundar sig på två gymnasieskolors olika inriktningar, struktur och arbetssätt. Gymnasieskola Y/S har både studieförberedande och yrkesprogram medan gymnasieskola Y enbart har yrkesprogram. LÄS MER