Sökning: "vfu observation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden vfu observation.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Hur lärarstudeter påverkar den lokala lärarutbildarens yrkesutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gustaf Sirborn; Elin Krantz Lindberg; [2017]
  Nyckelord :VFU; lokala lärarutbildare; handledare; påverkan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att analysera hur lokala lärarutbildare värderar de kunskaper som studenten för med sig. För att ta reda på detta har sex kvalitativa intervjuer genomförts med lokala lärarutbildare. Resultatet visar att en majoritet av de lokala lärarutbildarna uttrycker att de blir påverkade av lärarstudenter. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i skolans årskurs F-3 : En studie över verksamma lärares tillämpning av högläsning som undervisningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Lina Hillin-Bertäng; Lina Jackson; [2017]
  Nyckelord :högläsning; läsupplevelser; skönlitteratur; gemenskap; interaktion; dialog; sidoaktiviteter; engagemang; aktivt lyssnande; språkutveckling och läsinlärning;

  Sammanfattning : Då vi skribenter tagit del av PISA-undersökningar vilka visar att elevers läsförståelse de senaste åren sjunkit vill vidärför ta reda på hur verksamma lärare inom årskurs F-3 arbetar med högläsning. Vårt intresse för högläsning väcktes under våra verksamhetsförlagda arbetsplatsutbildningar (VFU), egna erfarenheter och upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zandra Lindqvist; [2015]
  Nyckelord :Pratical mathematics; mathematics lesson; mathematics; pupill opinion; manipulative material;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen. Även hur liknande form av undersökning kunde gynna läraren till att få reda på vilken typ av undervisning som eleverna föredrar. LÄS MER

 5. 5. Feedback : Ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Leong; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe purpose of the survey was to see how students relate to feedback in physical education. The aim was also to find out how students like to receive feedback (written, oral or timing). The survey will also specify what kind of feedback the teacher provides. LÄS MER