Sökning: "vibrant"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet vibrant.

 1. 1. Tillsammans för en levande landsbygd : - En fallstudie av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsutveckling genom samverkan

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Bergman; [2021]
  Nyckelord :Flernivåstyrning; Samverkan; Landsbygd; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Flera av Sveriges landsbygder står idag inför stora utmaningar med en minskande befolkning, genom att allt fler väljer att bosätta sig i städer och att befolkningen på landsbygden blir allt äldre. Samtidigt fokuserar samhällsplaneringen idag till stora delar på urbana miljöer och hur vi lyckas planera hållbara städer. LÄS MER

 2. 2. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pauline Green; [2021]
  Nyckelord :lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. LÄS MER

 3. 3. Pandemins påverkan på stadskärnan : Vilken effekt har Covid-19 haft på Umeå stadskärnan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Jacob Foconi; [2021]
  Nyckelord :Urbanism; City center; Pandemic; Urban crisis planning; Attractiveness; The New Normal; Post-Pandemic urbanism.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the short- and long term implications of the Covid-19 virus on the city center and what is done to revitalize it to a more attractive and available place. This case study is done on Umeå city center, where the municipality is going through a massive transformation and plans to increase its population size from 130 000 to 200 000 by 2050. LÄS MER

 4. 4. Reviving the science city of Kista - From void spaces to a dynamic urban life

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Abdulrahman Abdulkarim; [2021]
  Nyckelord :Urban Design; Innovation; High-tech Plazas; Dynamic Public Space; Sustainability; Kista; Stockholm; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Earth is a big place to live on and people always move around for work, study, better life or other reasons. On the other hand, innovation and technologies are making communication easier around the world and it seems that everything depends on technology and it becomes a huge part of our life. LÄS MER

 5. 5. Re-aktivering av Smedsudden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lovisa Wirtén; [2021]
  Nyckelord :stockholm; smedsudden; nostalgi; nostalgia; kultur; dansbana; konst;

  Sammanfattning : Smedsudden var en gång i tiden en sprudlande udde fylld med konst och skapande, klädd i lummig natur och inramad av svalkande vatten. Med årens gång har udden glömts bort, husen därpå har brunnit och rivits ner. Nu står endast det nergångna Annexet kvar. LÄS MER