Sökning: "vibration"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet vibration.

 1. 1. Ljudåtergivning med flerkanaliga högtalarsystem vid låga frekvenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Estelle Kouamé; Jessica Chow; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste decennier har forskningarna inom ljudåtergivning visat stora framsteg. Ljudreproduktion förändrades från enkelt två-kanaligt stereo system till surround-ljudsytem och tredimensionell ljudsystem. Användning av höjd och vinkelrelaterade högtalare introducerades med syftet på att förbättra ljudåtergivningen. LÄS MER

 2. 2. Research and Testing of an Electromechanical solution for Vibration Assisted Drilling of Aerospace Materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Jonathan Nordenholm; [2020]
  Nyckelord :vibration; drilling; chips; aerospace; advanced drilling unit;

  Sammanfattning : This thesis considers vibration drilling in aerospace materials. The tolerances of the drilled holes in aerospace industry are very low since hole quality is an important factor. Conventional methods of drilling create long ribbon formed chips that increases the heat formation and decreases the hole quality. LÄS MER

 3. 3. Gånginducerade vibrationer i korslimmade träbjälklag : Hur ökad massa påverkar maximala spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Vera Öberg; [2020]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; timber floors; vibration; oscillation; acceleration; finite element analysis; OS-RMS; KL-trä; träbjälklag; vibrationer; svängningar; acceleration; finita elementmetoden; OS-RMS;

  Sammanfattning : En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. LÄS MER

 4. 4. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Early Gear Failure Detection in Fatigue Testing of Driveline Components

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Govindraj Sannellappanavar; [2020]
  Nyckelord :Autoregressive modelling; Condition monitoring; Gear fault detection; Vibration analysis; Autoreggressiv modell; Feldetektering i växel; Tillståndsövervakning; Vibrationsanalys;

  Sammanfattning : Early failure detection has been an integral part of condition monitoring of critical systems, such as wind turbines and helicopter rotor drivetrains. An unexplored application of early failure detection is fatigue testing of driveline components. LÄS MER