Sökning: "vibrationer"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet vibrationer.

 1. 1. Vinkelberoende ljudabsorption

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jenny Chan; Eric Berrez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När absorbenter ska väljas för att dämpa ljud med höga frekvenser i ljudtorra stora rum som t.ex. kontorslokaler, är absorbentens vinkelberoende absorptionsegenskaper av stort intresse. I dagsläget finns flera modeller för hur ljud absorberas i ett material beroende på bland annat ljudets infallsvinkel mot material-ytan. LÄS MER

 2. 2. Strukturanalys av skyddsrör för temperaturgivare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mattias Tidefelt; August Zedigh; [2019]
  Nyckelord :temperaturgivare; hållfasthetsanalys; rörknäckning;

  Sammanfattning : Temperaturgivare är ett instrument för temperaturmätning som används i stor utsträckning i industrin. Många gånger installeras temperaturgivare i farliga miljöer vilket medför att hållfastheten hos givarna är av yttersta betydelse. LÄS MER

 3. 3. Vibrationer och engesvängningar i Alfdex separator

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :vibrations;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to create a greater understanding of what happens inAlfdex’s separator in terms of natural frequencies, also called resonances. Try in asystematic way to find out where the problem is and produce a possible solutionto the problem. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av portabel hållare till provbitar

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Thiel Richard; [2019]
  Nyckelord :Skärsläckare; skrovmaterial; reling; hållare; portabel; korrosionsskydd.;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett kandidatarbete i maskinteknik som gjordes i samarbete med Försvarets Sjöstridsskola i Karlskrona. Arbetet grundade på framtagning av en hållare för en variation av små bitar av skrovmaterial i olika tjocklekar, som ska kunna användas för att både testning av skrovmaterialen, men även lära ut metoden för en skärsläckare. LÄS MER

 5. 5. Optimering av kontakt med kontaktledning hos tåg: : Utplacerade massors påverkan på kontaktkraftens kvalitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Hector Älfvåg; Jakob Lindbergh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt behandlar huruvida strategiskt utplacerade massor längs ett tågs kontaktledning kan förbättra prestandan i kontaktkraften mellan kontaktledningen och tågets strömavtagare, och specifikt minska fluktuationen. Det skulle innebära ett sätt att förbättra prestandan som bara kräver små modifikationer på infrastrukturen istället för att byta ut hela strukturer, som är miljömässigt och ekonomiskt kostsamt. LÄS MER