Sökning: "vibrations"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade ordet vibrations.

 1. 1. Robot Condition Monitoring and Production Simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Karlsson; Fredrik Hörnqvist; [2018]
  Nyckelord :Robot Condition Monitoring Production Simulation SKF ABB IRB 6600 Vibration;

  Sammanfattning : The automated industry is in a growing phase and the human tasks is increasingly replaced by robots and other automation solutions. The increasing industry entails that the automations must be reliable and condition monitoring plays an important role in achieving that ambition. LÄS MER

 2. 2. Experimental Investigation of Added Mass and Damping on a Model Kaplan Turbine for Rotor Dynamic Analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Timmy Nyman; [2018]
  Nyckelord :Added mass; added damping; rotor dynamics; kaplan turbine; vibrations; fluid dynamics;

  Sammanfattning : The concept of added hydrodynamic properties such as added mass is of importance in modern hydropower development, mainly for rotor dynamic calculations. Added mass could result in reduced natural frequencies and altered mode compared to existing simulation models. LÄS MER

 3. 3. A micro-CT investigation of density changes in pressboard due to compression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Johan Stjärnesund; [2018]
  Nyckelord :Micro computed tomography; μCT; pressboard; density; densification;

  Sammanfattning : Pressboard, a high-density cellulose-based product, is used both as load bearing structures and dielectric insulation in oil-filled power transformers. During transformer operation, mechanical forces and vibrations are applied on the material. LÄS MER

 4. 4. HAND- OCH ARMVIBRATIONSSKADOR INOM BYGGBRANSCHEN BETEENDE – EN ORSAK TILL ATT PROBLEMET KVARSTÅR

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Helmfrid; Joakim Yrjönheikki; [2018]
  Nyckelord :Vibrations injury of hand and arm; Theory of Reasoned action; Job planning; Swedish work environment authority regulation; Input Value and Limit.; Hand- och armvibrationsskador; Teorin om överlagt beteende; Arbetsberedningar; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; insatsvärde och gränsvärde.;

  Sammanfattning : Syfte: Problem med vibrationsskador har funnits i branschen lika länge som vibrerande maskiner har funnits. Idag är upp till 51 procent av alla belastningsskador som vibrationsrelaterade, enligt AFA. Det vanligaste är att män i åldrarna 47–49 har problem med vibrationsskador, men på senare år har skadorna krupit nedåt i åldrarna. LÄS MER

 5. 5. Spatial vibration measurements : operating deflection analysis on the example of a plate compactor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Adrian Potarowicz; Seyed Mazdak Hosseini Moghadam; [2018]
  Nyckelord :Reversible Compactor; Mechanical Vibration; Signal Processing; Power Spectrum estimator; Power Spectral Density estimator; Operating Deflection Shape;

  Sammanfattning : The operating motion of a ground compactor uses high power vibrations to improve mechanical properties of a compacted ground. This motion gives a good base for the vibration analysis with an aid of Signal Processing. In this thesis, the motion of a bottom plate in a compactor is of the main interest. LÄS MER