Sökning: "vibrationsexponering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet vibrationsexponering.

 1. 1. HAND- OCH ARMVIBRATIONSSKADOR INOM BYGGBRANSCHEN BETEENDE – EN ORSAK TILL ATT PROBLEMET KVARSTÅR

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Helmfrid; Joakim Yrjönheikki; [2018]
  Nyckelord :Vibrations injury of hand and arm; Theory of Reasoned action; Job planning; Swedish work environment authority regulation; Input Value and Limit.; Hand- och armvibrationsskador; Teorin om överlagt beteende; Arbetsberedningar; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; insatsvärde och gränsvärde.;

  Sammanfattning : Syfte: Problem med vibrationsskador har funnits i branschen lika länge som vibrerande maskiner har funnits. Idag är upp till 51 procent av alla belastningsskador som vibrationsrelaterade, enligt AFA. Det vanligaste är att män i åldrarna 47–49 har problem med vibrationsskador, men på senare år har skadorna krupit nedåt i åldrarna. LÄS MER

 2. 2. Vibrationer från handhållna verktyg : En mätstudie av hantverkares vibrationsexponering på byggarbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Ornstein; William Uddling; [2018]
  Nyckelord :Hand- armvibrationer; vibrationer; neurosensorisk skada; vita fingrar; Raynauds fenomen; NCC; vibrationsexponering; arbetssjukdomar; HealthVib;

  Sammanfattning : Den vanligaste arbetssjukdomen är idag vibrationsskador där en av de mest utsatta arbetsgrupperna är hantverkare i byggbranschen. Syftet med studien är att ta fram en åtgärdsplan för att minska skaderisken från hand- armvibrationer (HAV) på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Hand- och armvibrationer : Praktisk användning av befintliga metoder för bestämning av vibrationsexponering

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Arja Johansson; Håkan Svensson; [2017]
  Nyckelord :Hand arm vibration; risk assessment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Författarna till detta examensarbete upplevde, inom ramen för sitt arbete i företagshälsovården, att arbetsledare med arbetsmiljöansvar var osäkra på hur de skulle utföra bedömningar av daglig vibrationsexponering och riskbedömningar gällande vibrerande handverktyg. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1) är arbetsgivare skyldiga att som en del i den dagliga verksamheten undersöka vilka risker som finns. LÄS MER

 4. 4. Hand- och armbesvär hos vibrationsexponerade kyrkvaktmästare

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Helena Eriksson; Kristina Lundin; [2014]
  Nyckelord :hand- arm vibration; risk factors; occupational diseases; occupational exposure; caretaker; hand- arm vibration; riskfaktorer; yrkessjukdomar; yrkesmässig exponering; kyrkvaktmästare;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund En del av företagssköterskans arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande och se olika typer av problematik som finns hos arbetstagare och arbetsgivare. Omvårdnad av människan ska stå i fokus och rikta sig mot arbetslivet där en säker och god omvårdnad ges (SOU 2011:63). LÄS MER

 5. 5. Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer. Enkät- och intervjuundersökning.

  L3-uppsats,

  Författare :Bernadetta Nordlinder; [2011]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har antagit EU´s direktiv angående vibrationsexponering. Därför har Arbetsmiljöverket utformat författningssamlingar; föreskrifter om vibrationer och medicinska kontroller i arbetslivet. LÄS MER